torsdag, februari 28, 2008

"C"och "D" som i

CD

Bäst glädjespridare just nu och en absolut nödvändighet att lyssna
på vid städning och andra lika oinspirerande sysslor är


Innan dess funkade den här lika förträffligt.


Ren glädje i platta paket!


måndag, februari 25, 2008

Juno in the wind
Juno i blåsväder


Back inside it's hard to catch the colour.
Inomhus är det svårt att fånga den rätta färgen.Close up of the lacy part.
Närbild av spetsmönstret.


The receiver, A, was very, very happy about her gift. It's a pure joy to witness such a reaction and all hours of monotonous knitting is so worth it.

Mottagaren, A, blev väldigt, väldigt glad för sin present. Det är en ren glädje att bevittna en sådan reaktion och alla timmar av monoton stickning är verkligen värd den.


fredag, februari 22, 2008

Sorry, mostly in swedish today!

Guess what! Juno is finally blocking. About time cause she's
gonna move away tomorrow. In stretched condition her size is approx 40 x 190 cm (16 x 75 in). I'm quite pleased with the look of her. Hoping to get some pictures tomorrow, if I can persuade Son to modell that is. It might be a to girly thing for him.

Gissa vad! Juno är på blockning. På tiden eftersom hon ska flytta i morgon. I utspänt tillstånd är hon 40 x 190 cm. Är ganska nöjd med hur slutresultatet. (Försöker här låta bli att tänka på de felstickade varven som faktiskt syns. Men å andra sidan syns det då också att det är gjort av människohand.) Hoppas få några bilder i morgon, om jag kan öve
rtala Sonen att modella vill säga. Kan vara för en för tjejig uppgift för en ung man i målbrottet.


På tal om Sonen. I tisdags kväll blev han och jag en anings ovänner. Det slutade med att han stegade in på sitt rum och slängde igen dörren efter sig. Morgonen efter fyllde jag på hans garderob med rena kläder och råkade slå en blick på hans skrivbord. Där låg ett uppslaget block med följande rader:

"Mitt hjärta 190208

Mitt hjärta är krosat,
sönder smulat och tomt.
Mitt hjärta är som en
vissen ros.
Mitt liv är som ett
tomt foto-album.
Mitt liv är som ett
döt träd.
Min själ är som en
ur vriden trasa."

Hade det varit för 1,5 - 2 år sen skulle jag blivit väldigt, väldigt orolig. Men nu är jag inte det. Nu ser jag det precis för vad det är, en reaktion på en situation som han tyckte var för jäklig. Det är exakt som han kände det just då. Och jag vet också att det hade blåst över tills dagen efter.

Numera mår Sonen bra och inte alls som för två år sen. Då när han faktiskt hade en jättesorg efter att bästa kompisen flyttat. Och när hans dåvarande fröken fick honom att känna sig fullständigt värdelös eftersom han inte passade in i den lilla, snäva ram hon hade bestämt att alla barn skulle passa in i. Min Son som hade vissa finmotoriska problem och därför aldrig ville skriva för hand. Allt det fantastiska som fanns i huvudet ville liksom inte komma ut via pennan. Däremot kunde han blåsa bort vem som helst genom sitt sätt att uttrycka sig verbalt.

Min Son som hade, och fortfarande har, ett ansträngt förhållande till speciellt matematik. Där det blir lite lättare att räkna om någon annan styr pennan och där denne någon kan hjälpa till att hålla kvar fokus på uppgiften bara genom sin närvaro. Det mesta har blivit bättre. Kanske har han börjat växa ifatt sig själv. Vissa problem kommer säkert att kvarstå och vi väntar fortfarande på vad BUP kommit fram till i den utredning som gjorts. Men numera mår min underbara, älskvärda, intelligenta, fantasifulla, kärleksfulla och alldeles fantastiska Son, som för ett och ett halvt år sen ibland uttryckte önskan om att inte vilja leva, han mår idag väldigt bra. Mycket tack vare de fantastiska, engagerade och intresserade fröknar han haft i ett och ett halvt. De har gjort ett enormt arbete för honom och resten av Familjen.

Därför blir jag inte bara rörd av att Sonen har skrivit en dikt som enligt min mening är fantastiskt vacker utan jag blir också glad över att han självmant tagit en penna och skrivit ner precis det han kände. Sen kan petitesser som grammatik och stavning få flyga all världens väg. Jissesanåda, vilka framsteg ungen har gjort!

Avslutningsvis kan den här stolta Modern visa vad som finns på stickorna just nu. Sjalen från Drops i Silke-Tweed. "Durrow" får ligga till sig ett tag till. Är inte helt övertygad om att jag gillar hur flätorna på ärmarna ser ur. Trodde inte att jag var så mycket av en symmetri-idiot som jag tydligen är. Suck!

On the needles right now. The shawl from Drops in Silke-Tweed. "Durrow" is on hold for a while. I'm not totally convinsed if i like how the sleeve cables turns out. Never thought I was as much of a symmetri freak as I apperantly am. Sigh!

torsdag, februari 14, 2008

Happy Halloween! Oh, sorry, I mean "Happy Valentine's Day", of course, don't know where that came from.
Went to one of my favourite places today and there I got these.

Glad Halloween! Åh, förlåt, jag menar "Glad Alla Hjärtans Dag", så klart. Fattar inte var det där kom ifrån.
Jag åkte till ett av mina "Bästa-ställen" idag och då fick jag de här.

Yesterdat Husband came home with a "I-boycott-Valentine's-Day-bouquet". It was my favourite flowers, tulips, and I have to show you a picture of the primadonna herself. Isn't she just extravagant?

Igår kom Mannen hem med en "jag-bojkottar-Alla-Hjärtans-Dag-bukett". Det var mina "Bästa- blommor", tulpaner, och jag måste visa er en bild på primadonnan själv. Är hon inte överdådig?

And when I'm on to the subject "favourites" I'll have to show you my favourite paiting to. I don't know why but I'll get never tired of it.

Och när jag ändå är inne på "Bästa-ämnet" måste jag visa min "Bästa-tavla" också. Vet inte varför men denna tröttnar jag aldrig på.


Och med detta kan jag Bocka av Bokstaven "B" också. Nej, jag har inte tänkt fläka upp Svenska Akademiens varje gång, det är bara i yttersta nödfall det lär hända, om jag inte kan trixa till något ungefär lika långsökt som dagens bidrag...


Stickning: "Durrow" har fått en framsida och jag har precis lagt upp maskor för att sticka båda ärmarna samtidigt. Och så har jag börjat fundera på vad som ska bli nästa projekt. Dottern var inte särdeles intresserad av en "Tangled Yoke Cardigan". Har börjat skissa lite på egna modeller men jag har inte en susning om mönsterkonstruktion. Lästips, någon?

Knitting: "Durrow" has got a front and I have just casted on for knitting the sleeves simultaneous. I have also started to think about what to knit next. Daughter was not very interested in a "Tangled Yoke Cardigan". I have made some sketches on designs of my own but I have not a clue about pattern construction. Reading tips, anyone?


söndag, februari 10, 2008

Summary of a past week!
Sammandrag av en gången vecka!

"Durrow's" back!
"Durrow" är tillbaka, bakstycket färdigt!


Tuesday was a day of keeping up traditions, "Fettisdagen" (scroll down to "Sweden") with home made "Semlor".

Tisdagen var en dag för bibehållna traditioner med
hembakta Semlor.


Wednesday "Juno" was finished.
Things got in
between so it's still not blocked.

På onsdagen gjordes "Juno" färdig.
Saker kom emellan så den är fortfarande oblockad.

Thursday I took the car for service and wh
ile I waitied for it I went to my LYS. My only attention was a nice talk over a cup of tea.

I torsdags tog jag bilen till service och under tiden jag väntad
e gick jag till min LYS. Min enda avsikt var ett trevligt samtal över en kopp te.

But I got a offer I couldn't refuse and got home with eight balls of Silke-Tweed for this one.

Men jag fick ett erbjudande jag inte kunde tacka nej till och kom hem med
åtta nystan Silke-Tweed till denna.

If that shouldn't be enough I also got four balls of Fabel sock yarn. Don't blame me, it's all because of those dyeing people out there, I have to try on my own. Can only realise that my yarn shopping resolution before the Sewing festival went out the drain for a while.

Som om detta inte skulle vara nog köpte jag även fyra nystan Fabel sockgarn. Skyll inte på mig, det är helt och hållet alla hemfärgares fel att jag också m
åste försöka. Kan bara konstatera att mitt "inte mera garn-löfte" innan Syfestivalen gick åt pipan för ett tag.

Friday I weaved in all loose ends in my accordion beret. I love it and will knit more of them but once again I can state that I look like a moron wearing hats.

På fredagen fäste jag alla lösa trådar på dragspelsbaskern.
Jag gillar den verkligen och kommer att sticka fler sådana här men kan ännu en gång konstatera att jag ser ut som en idiot i mössa.Saturday Family went to a birthday party at my Middle Sister's. And since I gave Middle Sister her Jaywalker's in october without taking a picture while her wearing them I did so yesterday.

På lördagen åkte Familjen till ett födelsedagskalas hos MellanSysterns. Och eftersom jag gav henne ett par Jaywalkers i oktober utan att fotografera dem på hennes fötter gjorde jag detta igår.


And today, sunday, I give my contribution to the ABC-game but this will only be in swedish, sorry!

Och idag, söndag, lämnar jag mitt bidrag till:


I ett försök att höja bildningsnivån hos främst mig själv (och på grund av otroligt dålig fantasi) tar jag tag i tionde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, årgång 1974, och gör ett slumpvis urval. Resultatet blir följande:

Agat - prydnadssten
Agglutination - hopklumpning (av blodkroppar)
Abrasion - nedbrytning, bortnötning
Augur - teckentydare
Arkitrav - bjälklag (över pelarrad)
Akvatint - etsningsmetod
Aktuarie - tjänsteman i ämbetsverk
Ansols - baklänges
Asteni - kraftlöshet
Adiafora - likgiltiga ting

Avslutningsvis: förhör kommer inte att hållas!

Nu ska jag göra mig en aning mer presentabel och ge mig ut på en lång promenad i det vackra och underbart ljuuuuvliga vårvädret.

torsdag, februari 07, 2008

Just a quicky. "Juno's" finished. Hope to have time for some serious blocking later today. I don't count on having pix of her to post cause it's still the dark time of year even though signs of spring tend to show up more often. But I have other pictures...

En snabbis bara. "Juno" är färdig. Hoppas ha tid till seriös blockning senare idag. Jag räknar inte med att ha några bilder på henne för det är ju fortfarande den mörka årstiden även om vårtecknen blir fler och fler. Men jag har andra bilder...

ABC-leken har börjat. Det har inte jag. Ännu - men det kommer. Under tiden kan ni kolla in vad andra skriver.


lördag, februari 02, 2008

I'm having problems with my yarn overs and the perfectionist within me whines constantly. I'm trying to tell myself it is good enough but til this moment I'm not yet convinsed.

To the right: "knit five, knit two together tbl, yarn over, knit one". To the left: "knit one, yarn over, knit two together, knit five". It is not a pretty sight but I will not frog it because I simply don't have the time to start all over again. (And then I ask myself if I'm really going to give it away as a birthday present if I'm not fully satisfied?) I have tried in different ways to get a better result but, nope, no way José. What am I doing wrong?

Jag har problem med mina omslag och perfektionisten inom mig kvider precis hela tiden. Jag försöker övertyga mig själv om att det är bra nog men har än så länge inte lyckats.

Till höger: "fem räta, sticka ihop två räta vridet, omslag, en rät". Till vänster: "en rät, omslag, två räta tillsammans, fem räta". Det är ingen vacker syn men jag kommer inte repa upp det för jag har helt enkelt inte tid att börja om från början. (Och så frågar jag mig om jag verkligen kommer att ge bort denna om jag inte är riktigt nöjd?) Har på olika sätt försökt få till ett bättre resultat men icke sa Nicke. Vad gör jag fel?

Vision this a bit darker then you get a hint about the right shade.
Föreställ dig detta något mörkare så får du en hint om rätt färg.

Över till "Pulsklubben". Det blir inga "Mrs Beeton's" för mig under februari månad. Jag kan knappt tro det själv men jag har alltså inget passande garn i hyllorna. Eller, det finns men de garnerna är öronmärkta till andra projekt och eftersom jag verkligen försöker hålla det garninköpsförbud jag ålagt mig fram till Syfestivalen får jag stå över denna gången. Tur att tiden går fort. Man kan ju få abstinens för mindre!

Over to the "Pulsklubben" (Wristwarmer club). There will be no "Mrs Beeton's" for me during february. I can hardly believe it but there is no suitable yarn in stash. Well, there is but that's for other projects and I have giving me a "no yarn shopping" resolution until the sewing festival febr 29 - march 2. Luckily times fly. One can get heavy abstinence for less.