torsdag, juni 26, 2008Seduction Socks

or

Project no 4 in "12 projekter 2008"

So this is the socks for Sister in Law. Think I have the best SiL in the world. She is funny, kind, generous, helpfull and has the ability to put things into their right perspective. Unfortunately we get together way to rarely but when we do we have always fun.

Pattern: Ann Budd
Yarn: 52 g Löve Baby- og Hosegarn, shade 11
Needles: 3 mm dpns
Size: European 38
Hot or Not: They are pretty in this dusty pink shade but have potential to be hot. I have seen them in black (only in picture though) and they looked great so I had to add them to my wanna do queue.


Det här är alltså sockorna till Svägerskan. Tror jag har världens bästa Svägerska. Hon är rolig, snäll, generös och hjälpsam och har en förmåga att sätta saker i deras rätta perspektiv. Tyvärr ses vi alldeles för sällan men när vi gör det har vi alltid lika roligt.

Mönster: Ann Budd
Garn: 52 g Löve Baby- og Hosegarn, shade 11

Stickor: 3 mm strump-
Storlek: 38
Hot or Not: De är söta i den här dammiga rosa nyansen och har potential till att bli "hotta". Jag har sett dem i svart (bara på bild men ändå) och de var så snygga att jag fick lägga till dem till min vill göra-lista.
onsdag, juni 25, 2008Yukon Leaves Socks

or

Project no 3 in "12 projekter 2008"


When SIL (sister-in-law) told me she wanted hand knitted socks her daughter L wasn't long after. I gave them their socks and receivers had to promise to model and take pictures. It was a while ago but yesterday I finally got my photos. Tomorrow I'll show you SIL's socks, have to ration the few FO's I have.

Pattern: Lela Conrad
Yarn: 51 g/1,8 oz Strömpe- & Jumpergarn, blue (shade 13)
Needles: 2,5 mm dpns
Size: European 41
Hot or Not: These socks are so beautiful so they are definitely hot! It's the second pair I've knitted and it's very possible there will be more. Pattern was fun to knit and fairly easy to memorize even for me who has concentration difficulties.


När Svägerskan berättade att hon önskade ett par handstickade strumpor var hennes dotter L inte sen att komma efter. Jag gav bort strumporna och mottagarna fick lova att "modella" och ta bilder. Det var ett tag sen men igår fick jag äntligen mina bilder. I morgon visar jag Svägerskans, måste ransonera de få FO:na jag har.

Mönster: Lela Conrad
Garn: 51 g Strömpe- & Jumpergarn, blå (nr 13)
Stickor: 2,5 mm strump-

Storlek: 41
Hot or Not: De här strumporna är så vackra att de definitivt är "hotta". Det är andra paret jag stickar och fullt möjligt att det blir fler. Mönstret var kul att sticka och ganska lätt att memorera även för mig som har koncentrationssvårigheter.
torsdag, juni 12, 2008"The dyeing experience, part two"


"Erfarenheter i färg, del två"


"Ball on fire"

"Blue lagoon"

"Purple rain"

"Green delight"

A sweet little something for a special girl.
Tomorrow she completes her upper secondary education.

Något litet fint till en speciell flicka.
I morgon tar hon studenten.
En stickande moster kan inte komma utan något handgjort också.


Lacey wrist warmers

Pattern: Dödergök
Yarn: Drops Alpaca, Garnstudio (2 threads), charcoal, 22 g
Needles: 5 mm straight
Hot or Not: Hot with out doubt.

Receiver is in a black phase. Eyes, clothes, nails, shoes, everything is black.
She also listens to so called music where everybody screams and makes as
much noise as they can. I guess I'm to "vintage" to get it. But I think sweet K
gonna love theese wrist warmers as they are rough yet very feminine.


Muddar med spets

Mönster: Dödergök
Garn: Drops Alpaca, Garnstudio (två trådar), grafitgrå, 22 g
Stickor: 5 mm raka
Hot och Not: Definitivt Hot

Mottagaren är i en svart period. Ögon, kläder, naglar, skor, allt är svart.
Hon lyssnar på så kallad musik där alla skriker och gör så mycket väsen
som de kan. Jag antar att jag är för "vintage" för att fatta. Däremot tror jag
att söta K kommer att älska muddarna eftersom de på samma gång är både
grova och väldigt feminina.

Det här är mitt juni-bidrag i StickaMeras Pulsklubb.onsdag, juni 11, 2008Stop and behold! Enough is enough, I can't keep up. New Knitty is out! Even more socks to knit and a pretty nice shawl. But some new, more fun shopping bags to replace the old, shabby ones would be great. And that shrug on Daughter, oh, my! Decisions, decisions, decisions.

Have to try to make a sensible plan here. Way to little knitting time and there's so much I want to do. Sometimes when I have to stress down I go watch my stash. Pet some, smell some. And I tell myself I definitely have to stop shopping. But when it comes to yarn I am totally hopeless. And it is just so wonderful!


Stopp och belägg! Nu får det snart räcka, jag hinner inte med. Nya Knitty är ute! Ännu fler strumpor att sticka och en sjal som är fin. Fast några nya, lite roligare shoppingväskor att ersätta de gamla, skabbiga, köpta på Ica för evigheter sen, skulle sitta bra. Och boleron skulle bli fin på Dottern. Beslut, beslut, beslut.

Får nog försöka lägga upp någon vettig plan här, känner jag. Det blir stickat alldeles för lite och jag som vill så mycket. Ibland när jag måste sansa mig går jag och tittar på mitt garnlager. Klappar lite, snusar lite. Och så intalar jag mig att jag absolut måste sätta upp ett köpstopp. Men när det gäller garn har jag fruktansvärt dålig "karaktär". Och det är alldeles, alldeles underbart!


måndag, juni 09, 2008"The dyeing experience"

"Erfarenheter i färg"


Take three skeins of...

Tag tre härvor av...

...this.
...detta.


Remove the labels from...
Ta bort etiketterna från...


...and replace them with rubber bands around their "waists".
Put'em all in luke warm water for 30 minutes.
Meanwhile play with pigment, hot water and vinegar in glass jars.
Mix, test, blend and test some more.

When I was done I was lucky to have theese goodies to dry.


...och ersätt dem med gummiband runt "midjan".
Stoppa ner allt i ljummet vatten i 30 minuter.
Under tiden lek med pigment, hett vatten och ättika i glasburkar.
Blanda, testa, mixa och testa lite mer.

När jag var färdig var jag lycklig nog att ha de här godsakerna på tork.
From right to left:

- lime green and purple Fabel sock yarn, 2 x 50 g each, dyed as balls.

- purple, red and turquoise, dyed as skein. The only one I'm not totally happy about.
But I have to admit it looks better when I got used to it. Possibly a re-dye object.

The other two skeins shows better in next picture.


Från höger till vänster:

- limegrönt och lila Fabel sockgarn, 2 x 50 g var, färgade i nystan.

- lila, rött och turkos, färgat i härva. Den enda jag inte är helt nöjd med.
Men jag måse erkänna att det ser bättre ut när jag vant mig vid resultatet. Ett möjligt överfärgningsobjekt.

De två andra härvorna syns bättre på nästa bild.


From left to right:

- red/orange, dyed in skein. It's vibrant but the red looks a bit stronger on the photo.

- turquoise, dyed in skein, tinted from very light to darker.
Difference was stronger before rinse when lots of colour released.

- the purple/red/turquoise skein again. Here you can see the purple/turquoise part better.


Från vänster till höger:

- röd/orange, färgat i härva. Färgen är levande men inte lika stark som på bilden.

- turkos, färgat i härva, tonat från väldigt ljust till mörkare.
Skillnaden var större innan sköjningarna då garnet släppte mycket färg.

- den röda/lila/turkos-härvan igen. Här syns det lila/turkos partiet bättre.


Conclusion:

This kind of dyeing is fun (like I would have known another way). Have to say it was in one kind harder than I thought but not as hard so it matched the two long years I've been stalling.

If I had a friend to share this adventure with it would have been a whole lot of more fun and I wouldn't have been all on my own with the work either. Some times I had a need for another pair of hands and a result of that can I see on the three-coloured skein, spots where they weren't supposed to be...

So, do you feel up to dyeing? Read as much as you find in the subject to make sure of having all the things you need before start. Then go for it. Have fun!


Slutsats:

Färgande är kul! Det var svårare än jag trodde men ändå inte så svårt att det berättigade en startsträcka på runt två år. Det är ungefär så länge jag har skjutit på det.

Om jag haft en vän att dela äventyret med hade det varit ännu mycket roligare och jag hade sluppit vara ensam om allt arbete också. Emellanåt hade jag behov av ytterligare ett par händer och resultatet av det kan jag se på härvan med tre färger. Där finns fläckar där det inte borde vara några.

Så, känner du för att färga! Läs på så mycket du kan för att vara säker på att du har allt du behöver innan start. Sen är det bara att köra. Ha så kul!


söndag, juni 08, 2008


Did I die?

Nope, just the back hurting after a long afternoon in the shade with yarn and Zenit Acid colours. I'm more than pleased with four out of five. Not that bad for a first timer.

Pictures toooommmoooorrroooooowww!

Höll jag färgen?

Jajamen! Spenderade en lång eftermiddag i skuggan ihop med garn och Zenits Yllefärger. Jag är mer än nöjd med fyra av fem. Inte illa för en nybörjare.

Bilder i mooooorgoooooonnnn!


tisdag, juni 03, 2008Just a tiny project perfect for leftover yarn, Annefödder wrist warmers. Also considered as no two in "12 projekter 2008". Are a bit behind but have at least three more fo's waiting to be photographed.

Något litet färdigt. Majmönstret i StickaMeras Pulsklubb, Annefödder. Perfekt för restgarner. Det här får också anses som mitt andra projekt i "12 projekter 2008". Är en bit efter men har ytterligare tre färdigheter som väntar på att bli förevigade.


måndag, juni 02, 2008


Despite all finger crossing efforts (thank's guys) somebody else got "my" job. We would have been such a perfect match.


I'm so sad.

Trots alla tumhållaransträngningar (tack, alla) gick "mitt" jobb till någon annan. Vi hade varit perfekta för varann.

Jag är så ledsen.