måndag, november 26, 2007

Daughter showed me a sight I so totally fell in love with. Over and over again I play "Just around the corner" with Cock Robin. Nostalgia blooms and I have a smile on my face that would make every one seeing me think I've gone forever lost in my own universe.

When I've listened my ears off with this song I'll choose another one. Hey, I'm the lady who once had Roxette's "It must have been love" recorded as only song on both sides of an entire cassette.

No more time for blogging, I'm going to complete Mothers hat now.

Dottern visade mig en ny sida som jag handlöst förälskade mig i. Om och om igen spelar jag "Just around the corner" med Cock Robin. Nostalgin blommar och jag har ett leende på läpparna som skulle få eventuella åskådare tro att jag är för evigt förlorad i mitt egna universum.

När jag lyssnat öronen av mig på denna låten väljer jag en annan. Hallååå, jag är kvinnan som en gång hade Roxettes "It must have been love" inspelad på båda sidor av ett helt kassettband.

Ingen mer tid för bloggning, nu ska jag sticka färdigt Morens mössa.
lördag, november 24, 2007

Christmas gift number four is blocking. Next to be pinned up is...
Julklapp nummer fyra blockas. Näst i tur att bli uppnålad är...


...the Argosy scarf in greens and browns from Östergötlands Ullspinneri.
Tomorrow I'm gonna block the Kimono shawl (gift no five). Oh, my... thumbs. Please Santa, bring me some blocking wires!

...Argosy-halsduken i grönbrunt från Östergötlands Ullspinneri.
I morgon ska jag blocka Kimono-sjalen (klapp nr fem). Åh, mina... tummar. Snälla Tomten, ge mig blockningsvajrar i år!


Yesterday I started X-mas gift number six. Though I already have given my Mother the HTS I need a new handmade present for her. On her birthday last year I gave her some dark lilac alpaca yarn from Drops and a pattern of a feather and fan scarf. After knitting the scarf (it looks great) she had two balls left. She gave them to me. Now I think it could be fun to "bring 'em back home" in shape of a matching hat. So now I'm in the situation trying to make up a hat pattern of my own. In other words, it is just as likely my mother get a hat for chrismas as she won't. Stay tuned...

Igår påbörjade jag julklapp nummer sex. Eftersom jag redan gett Moren HTS:en behöver jag en ny, handgjord julklapp till henne. På hennes födelsedag förra året gav jag henne mörklila alpackagarn från Drops och ett mönster på en påfågelsmönstrad halsduk. När hon stickat färdigt halsduken (den blev jättefin) hade hon två nystan över. De gav hon til mig. Nu tycker jag att det skulle vara kul att "ta hem dem" igen i form av en matchande mössa. Därför är jag nu i den situationen att jag försöker komponera ett eget möss-mönster. Det är, med andra ord, precis lika sannolikt att Moren kommer att få en mössa i julklapp som det inte är det. Stanna kvar...

It's hard to get the colour right.
Det är svårt att få färgen rätt.

onsdag, november 21, 2007

I conceal stuff now when mostly knitting christmas gifts. Hence no pictures on FO's because I'm not sure who is reading my blog. But one WIP includes some of this. Anyone who wants can take a guess but I won't tell until after the holidays.

When all christmas knitting is done I think I'll cast on for Arbor. I love it and Daughter can imagine herself wearing it - with long sleaves, though. Feel a bit worried, have never modified a pattern in this caliber and it is agees ago I knitted a sweater. I will probably send out endless cries for help...

For fairness sake I have to knit something for Son too. He would look great in a Durrow. Grey, red, brown, green, blue or maybe a more payle colour?

Jag är lite hemlig nu och pysslar mest med julklappar. Därför kommer inga bilder på just sådant som är färdigt för jag vet inte riktigt vem som läser här. Men ett pågående projekt inbegriper bland annat lite sånt här. Sen kan ju den som vill gissa men något besked kommer inte förrän efter jul.

När all jul-stickning är färdig tror jag att jag ska börja på en Arbor. Jag är kär och Dottern kan föreställa sig själv i en sån - med långa ärmar, däremot. Känner mig en aning oroad, har aldrig modifierat ett mönster i den kalibern och det är åratal sen jag stickade en tröja. Förmodligen kommer jag att skicka ut oändliga böner om hjälp...

För rättvisans skull måste jag sticka något till Sonen också. Han skulle bli fin i en Durrow. Grå, röd, brun, grön, blå eller kanske en ljusare färg.


söndag, november 18, 2007


Sentimental rubbish...?

Four weeks ago my Mother had a hart attack. To make a long story short she was back home again after treatment within five days. Bringing lots of medicine w
ith her and very strong recommendations to stop smoking. Well, after smoking for 54 (fiftyfouryears!!!) it is a big time achievement not to pick up another cigarett even if you know your life depends on it. But she has been non-smoking since she was hospitalised.

When I started to knit the Highland Triangle Shawl it was my intention to give it to my Mother as a christmas gift. Due to her heart attack I don't dare to wait. Suddenly life seems much more breakable and even if I already knows that, cause of previous experiences, I seem to forget when life just goes on and on and on. Once in a while you are suddenly shaken in your grounds and discover how much you are taking for granted. My mom knows how much I love her but it doesn't mean I don't want to show her that. I do and I need to. For my own sake. Because if everything is going as it "should" go she will one day be gone, before me, and I want to assure myself not having anything unsaid.

Yesterday I gave her the shawl and she loves it! Haven't seen her that happy in a long while, not since she was sick. It feels good in a Daughters heart.


Sentimental smörja...?

För fyra veckor sen fick Moren en hjärtinfarkt. För att göra en lång historia kort var hon tillbaks hemma efter behandling inom fem dagar. Med hem
hade hon massor av mediciner och väldigt starka rekommendationer om att sluta röka. Efter att ha rökt i 54 (femtiofyraår!!!) är det en prestation utöver det vanliga att inte tända ännu en cigarett även om du vet att ditt liv är beroende av det. Men Moren har varit icke rökande sen hon blev inlagd.

När jag började sticka Higland Triangle Shawl var det min avsikt att ge Moren den som julklapp. På grund av hjärtinfakten vågar jag inte vänta. Plötsligt verkar livet så mycket mer bräckligt och även om jag egentligen redan vet det, genom tidigare händelser, tycks jag glömma bort det allt eftersom tiden går. Någon gång då och då blir man plötsligt rejält omskakad och upptäcker hur mycket man tar för givet. Min Mor vet hur mycket jag älskar henne men det betyder inte att jag inte vill visa henne det. Jag vill det och behöver det också. För min egen skull. För om allting går som det "ska" gå kommer hon en dag vara borta, före mig, och jag vill då vara fullkomligt säker på att inte ha något osagt.


Igår fick hon sjalen och hon älskar den! Har inte sett henne så glad på länge, inte sen hon blev sjuk. Det gör gott i en Dotters hjärta.fredag, november 16, 2007

Sorry, still no picture on my pretty shawl. The weather is so grey and dark one almost needs the light on all day. I can show you Son's hat though. A quick little knit finished some weeks ago. It's long enough to cover ears and forehead and fits just fine under his bicycle helmet. Knitted in Sandnes Lanett, a soft 100% merino wool, superwash it is, wich I think is necessary for a childs hat.

Tyvärr, fortfarande ingen bild på min fiiiinna sjal. Struntar i att eget beröm luktar illa för jag är väldigt glad att sjalen blev så fin. Vädret är däremot inte fint utan så grått och mörkt att man nästan måste ha ljuset tänt hela dagen. Men jag kan ju visa en annan bild, nämligen på Sonens mössa. En snabb liten stickning som jag gjorde för några veckor sedan. Tillräckligt lång för att täcka både öron och pann
a och passar superbra under cykelhjälmen. Stickad i Sandnes Lanett, mjuk 100% merino som är superwash-behandlad, ett måste för en barnmössa tycker jag.


Felt I was the only one left who had not signed up for "PIF" until I found Yarnalized updated blog. Thank you Bloglines! Now I'm in the "game".

“I will send a handmade gift to the first 3 people who leave a comment on my blog requesting to join this PIF exchange. I don’t know what that gift will be yet and you may not receive it tomorrow or next week, but you will receive it within 365 days, that is my promise! The only thing you have to do in return is pay it forward by making the same promise on your blog.”


De tre första som lämnar en kommentar på det här inlägget (och därmed själva lovar att gå med i kedjan) får alltså en handgjord present av mig inom 365 dagar. Det du behöver göra är att kopiera ovanstående text på din blogg och "skicka vidare" till tre nya.

Trodde faktiskt att alla kedjor rasslat förbi mig men så hittade jag till Yarnalized och där var jag först. Nu är jag också med i leken!torsdag, november 15, 2007

Sorry, no shawl picture today. To bad light conditions. I'll give it a try tomorrow.

Tyvärr, ingen sjalbild idag. För dåligt ljus helt enkelt. Jag gör ett nytt försök i morgon.

onsdag, november 14, 2007

Thought I hadn't knitted something "real" in a year but then I stired around in the closet and suddenly I had three shawls and one scarf in my hand. Plus the Kimono shawl I finished two days ago. Quite an achievement for someone who's totally uncapable of memorising the easiest pattern combination. The lot was unblocked (can't believe it - trusted the house gnome to fix it - lazy bastard) so I'll have work for a while.

Anyway, first shawl is blocked and drying. Intended to do one more but I think my thumb disagrees. Have to wait and see if it is more cooperative tomorrow. And tomorrow a picture might be posted of the first shawl?

Have second thoughts about my blog name. Hasn't been an issue before but since I've started "Ravelry-ing" I realised that "Konststycket" must bee almost impossible to pronounce for a non swedish speaking person. I have to consult BonusDaughter to make sure I don't choose a wicked new screen name, at least not in some of the languages she knows. And she knows a few. Languages as well as dirty words...

Tyckte att jag inte hade stickat något "rejält" på hela året men så började jag röra runt i garderoben och plötsligt stod jag med tre sjalar och en halsduk i handen. Plus Kimono-sjalen som blev klar i förrgår. Det är en ganska hyfsad prestation för någon som är fullständigt okapabel att memorera ens den enklaste mönsterkombination. Allt var oblockat (vilket i sig är helt obegripligt - hade förväntat mig att hustomten skulle fixa det - men han håller väl bara till på loftet) så jag lär ha att göra ett tag.

Nåväl, första sjalen ligger nu utspänd och torkar. Hade tänkt hinna med ännu en men jag tror inte att min tumme håller med. Får väl se om den blir mer medgörlig tills i morgon. Och då kanske det också kommer en bild på ett av de färdiga verken?

Funderar på att byta namn på bloggen. Har inte varit aktuellt tidigare men i och med att jag numera "Ravelryar" började jag fundera på hur fullständigt omöjligt mitt bloggnamn måste vara att uttala för en icke-svensk person (läs engelskspråkig, vilket är vanligast på Ravelry). Får nog ta Bonusdottern till hjälp så att det hemmasnickrade namnet inte blir något fruktansvärt ekivokt på något av de utrikiska språk hon behärskar. De är ju några stycken.fredag, november 02, 2007

Några dagar är bättre än andra. Idag droppade ett kuvert ner i brevlådan. Det innehöll två mjuka raringar, alpacka från "Du Store Alpakka", i precis rätt färg, nr 2014, för mig. (Lyckades däremot inte att få till rätt färg på bilden.) Detta är reslutatet av ett byte mellan Ilsefin och mig. Hon bloggade om att hon inte visste vilken bok hon skulle köpa och jag hade en av dem hon valde mellan, "Designstickat" av Jytte Slente. Den är full av mönster som inte riktigt faller mig i smaken och därför gav jag Ilsefin ett förslag som hon inte kunde tacka nej till. Garn i byte för bok och hon "köpte" det!

Tack så jättemycket, Ilsefin! Garnet är så fint och mjukt och luktar så himla gott. Det var sannerligen ett bra byte!

Some days are better than others. Today a envelope dropped down in my mailbox containing two soft darlings, alpaca from "Du Store Alpakka", in just the perfect shade, colour 2014, for me. (Don't seem to be able to get the shade right on the picture though.) The result of a swap between
Ilsefin and me. She blogged about not knowing what book to buy and I had one of the ones she was choosing between, "Designstickat" by Jytte Slente. It's full of designs that's not really my cup of tea. So I made her a proposal, book for yarn, and she bought it!

Thank you very, very much Ilsefin! It is so beautiful and soft and smells lovely too. It sure was a great trade!

Det har inte blivit mycket stickat på sistone. Speciellt inte på min Kimono Shawl. Men även om det inte känns som jag gjort så väldigt mycket framsteg har jag bara fyra mönsterrepetitioner kvar. Det är nära nu...

Haven't been much knitting time lately. Especially not on the Kimono Shawl. But even if it doesn't feel much of a progress I have only four more pattern repeats to go. It is close now...

Detta är en mer rättvisande bild av färgen.
This is a more a adequate view of the colourway.

En dag berättade Mannen att han fått kalla fötter. Man kan lätt oroas av sådana ord men allvarligare än att han faktiskt frös om fötterna var det inte. 102 gram av Novitas "7 bröder", färg 849, 4 mm strumpstickor och ungefär tio dagar senare kunde han dra på dessa.

One day Husband told me he had cold feet. One could easily get worried by such words but it was as simple as that, his feet was cold. Well, we couldn't have that, could we? 102 grams of Novitas "7 bröder", colour 849, 4 mm dpns, and about ten days later he could put theese on.Har också stickat vars en mössa till Sonen och Dottern. Har däremot inga bilder på dem. Sonens mössa är i enkel ribbstickning och passar perfekt. Dotterns mössa ser mer ut som en korsning mellan en basker och något en ko lämnat efter sig. Fäste inte trådarna överdrivet noga för jag har en aning om att den ska froggas.

Have also finished a hat each for Son and Daughter. Have no pictures of them. Son's hat is just a plain rib knit and has a perfect fit. Daughter's hat looks more like a crossbreed between a beret and something a cow left behind. Didn't weave in the ends very careful cause I have a feeling it will be frogged.


Senaste inköpet till mitt hobbyrum. Inte för att det är en särdeles luxulös samling garn men det är min och lite då och då måste jag sätta mig ner bara för att titta på det. Kan än en gång konstatera att jag är lyckligt lottad. Mannen sade "Du skulle köpa en till hylla åt allt annat grejs, som inte är garn." Tror att jag ska låta honom få rätt endera dan.

Latest buy to my crafts room. Not that it's a very luxurious collection of yarn but it is mine and once in a while I have to drop down on the chair just to watch it. I'm a very lucky woman! Husband said "You should buy yet another shelf for storing all other stuff, not being yarn". I think I'll might let him be right one of theese day.