lördag, december 29, 2007

Can hardly believe it's true, three posts in one day! One could think I'm sick. Hrrmpff, I'm coughing, my nose are running and my throat are sore, but sick, I don't think so. Just a tiny cold!

But it's not why I am posting again. You know that darling, sweet, gorgeous Daughter of mine? She went to her Boyfriend this morning to stay for a week or so. She, that darling, sweet, gorgeous Daughter has hid this book from me, the woman who gave birth to her. Never ever had I thought she could be so treacherous!

Deeeep sigh! Nothing else to do but to get back to booooring "Durrow". He looks good though, all ten centimeters of his back.

Kan knappt tro det är sant, tre poster samma dugn! Man skulle kunna tro att jag är sjuk. Hrrmpff, jag hostar, min näsa rinner och min hals gör ont, men sjuk, tror inte det. En pytteliten förkylning bara!

Men det är inte därför jag bloggar igen. Du vet, den där rara, söta, underbara Dottern jag har? Hon åkte till Pojkvännen i morse för att stanna en vecka eller så. Hon, den där rara, söta, underbara Dottern har gömt denna boken för mig, kvinnan som födde henne. Aldrig skulle jag väl kunnat tro att hon kunde vara så svekfull!

Djup suck! Inget annat att göra än att återvända till trååååkiga "Durrow": Han ser bra ut, däremot, alla tio centimetrarna av hans baksida.
I don't make a closure for 2007, wish I had the energy but I don't. Feel more up to list my goals for next year. According to how much I improvise and jump between projects I'll probably end up trying to make a closure a year from now instead of a new "wish list" I don't follow. (Did anyone get that piece?)

What are my goals then?


1. To finish Son's "Durrow". I have only knitted about five centimeters off the back and are already half dead out of boreness. And still it's a 5 mm needles knit.

2. A sweater or cardigan for Daughter. Might be a "Arbor" but more probably a "Tangled Yoke Cardigan". There's some suitible yarn in the stash.

3. I will definitly knit a "Cherry" with yarn I got in a swap with Ilsefin.

4. I will also knit at least one pair of mittens. The struggle with thumb
gussets will re-open. (Oh, dear!). The pirate mittens I started for Son are still on hold but they will one day be frogged.

5. Socks! I signed up for KnitMore's sock club rather early so I'm counting on several pairs of nice socks. Santa also brought 400 grams Opal sockyarn in different colours and already I had built a minor stash for socks.

6. I have also something with beads on my mind. Just to learn how to put the beads on one by one instead of all in advance.

7. A shawl. I will knit at least one shawl. Haven't decided which one yet but I have a cone with the most beautiful and soft silk/cashmere waiting for just the right project.

This will have to do for now. With only seven goals I will have lot opportunities for improvisation and then I even might finish my seven points list? Or is this as possible as seeing pigs fly?

Happy new year to all of you darling people out there!


Jag skippar helt att göra bokslut över året som gått även om jag innerst inne önskar att jag hade energi till det som vissa andra. Det är så imponerande! Men för tillfället känns det mer lustfyllt att försöka plita ner några mål för 2008. Om inte annat kan det ju vara intressant att se hur mycket jag improviserar och hoppar från den ena tanken till den andra. Vilket förmodligen betyder att jag vid den här tiden om ett år ändå sitter och gör bokslut för att undvika att se nästkommande års avsteg från uppgjord lista. (Har någon överhuvudtaget fattat det här stycket?)

Okej, vad har jag då för mål med stickningen nästa år.


1. Sonens "Durrow" ska bli färdig. Har stickat cirka fem cm av bakstycket (i brun Alaska Tweed från Drops - garnet har utgått så det är inte mycket lönt att leta efter det) och är redan halvt ihjältråkad trots 5 mm stickor.

2. En tröja eller kofta till Dottern. Kan bli en "Arbor" men troligare är en "Tangled Yoke Cardigan". Har mer Alaska Tweed (i en färg som drar åt purpur) som också kommer från Tradera precis som garnet till "Durrow".

3. Jag ska definitivt sticka en "Cherry" - i garn jag fick av Ilsefin vid ett byte vi gjorde i höstas.

4. Jag ska också sticka minst ett par vantar. Äntligen ska kampen åter tas upp med tumkilar och andra svårigheter. Piratvantarna som jag började på till Sonen ligger fortfarande på vänt men de ska få gå till de sälla jaktmarkerna så småningom.

5. Strumpor ska det också bli. Signade mig för StickaMeras Sockklubb ganska tidigt så jag räknar med flera par roliga strumpor. Fick ju fyra hekto Opal-garn i olika färger i julklapp och redan innan hade jag lagt lite andra garner på hög.


6. Någonting med pärlor kan jag också tänka mig. Bara för att lära mig trä på pärlor allt eftersom i stället för att dra på alla i förväg.

7. Sen lär det väl bli minst en sjal också. Vilken har jag ännu inte bestämt men jag har en kon med ett underbart mjukt silke/cashmere-garn som väntar på precis rätt projekt.

Det här får räcka för nu. Med bara sju mål kommer jag att ha många tillfällen till improvisation och då kanske jag till och med kommer att slutföra min sjupunkts-lista. Eller är det lika troligt som att se grisar flyga?

Gott nytt år till alla er underbara människor där ute!


Cheers!
Nothing stronger than coffee in the glas Daughter bought to me at "Söstrene Grene's" in Copenhagen.

Skål!
Inget starkare än kaffe i glaset Dottern köpte till mig hos "Söstrene Grenes" i Köpenhamn.
Finally I'm more than done with Christmas gifts for 2007. Last one's finished today. It is a kind off beret-ish hat for Bonus-son's girlfriend "K" in a pattern of my own, developed from the dark lilac "Mother hat" in alpaca. It looks great and I'm very pleased with it. Hoping to get a picture from "K" tomorrow with her wearing it.

And tomorrow I will swatch for "Durrow". Can hardly wait but it's almost two a'clock in the morning and I need some sleep allthough I don't feel tired. I blaime the coffee. This means I'm back in the coffee swamp after being clean for six years. And I so love it!

Så är jag då äntligen färdig med julklappar för 2007. Den sista avslutades idag. Det är en baskeraktig mössa till Bonus-sonens flickvän, "K", i ett eget mönster, utvecklat från den mörklila "Morens mössa" i alpacka. Den ser jättebra ut och jag är himla nöjd med den. Hoppas få en bild från "K" i morgon när hon har den på.

Och i morgon ska jag sticka provlapp för "Durrow". Kan knappt bärga mig men klockan är nästan två och jag behöver lite sömn även om jag inte känner mig trött. Skyller på kaffet. Detta betyder att jag är tillbaks i kaffe-träsket efter sex rena år. Och jag älskar det!


söndag, december 23, 2007

Merry Christmas to all of you!

Hope you will have a nice holiday with lots of gifts, good food and above all pleasant company.

I'm struggeling to finish last present but when done I'll let the christmas peace appear.

God Jul på er!

Hoppas att ni alla får en riktigt skön ledighet med många paket, god mat och framför allt trevligt umgänge.

Själv kämpar jag in i det sista med att få sista klappen färdig men snart ska ron få infinna sig hos mig också.tisdag, december 04, 2007

FO's!
Färdigt!


Shaped Triangle Shawl from "A gathering of Lace".
To get a hint of the right shade of this dark and rich lilac you can check picture no 2 of "Mom's hat". It is not exactly the same (different yarn too) but I can't get closer to it.

Shaped Triangle Shawl från "A gathering of Lace".
För att få en hint om den djupa, fylliga färgen kan du kolla bild nr 2 av "Morens mössa". Det är inte exakt samma (olika garn också) men närmre än så kommer jag inte.
(Om någon irriterar sig på att den svenska texten är kursiv beror det på att Blogger är fullständigt fritt från samarbersvilja.)

More "Shaped Triangle" and ...
Mer "Shaped Triangle" och ...


... another one.
... ännu en.

Over to "Mother's hat", a christmas gift.
Över till "Morens mössa", en julklapp.


From the side.
Från sidan.

From the back.
If you think the pattern's getting smaller and smaller closer to top you are right. I'm very happy about how this turned out. As I told you in an earlier post, it's my own pattern.

Bakifrån.
Om du tycker att mönstret ser mindre och mindre ut mot toppen har du helt rätt. Jag är väldigt nöjd med hur resultatet blev. Som jag berättat i en tidigare post är det mitt eget mönster.

Christmas gift for MiL.
(No, I don't hate my mother, she had a shawl some weeks ago.)

Julklapp till svärmor.
(Nej, jag hatar inte Moren, hon fick en sjal för några veckor sen.


Kimono Shawl from "Folk Shawls" by Cheryl Oberle.
This shawl is huuuuge. And I even left out two pattern repeats.

Kimono Shawl från "
Folk Shawls" by Cheryl Oberle.
Den här sjalen är gigabautisk och då utelämnade jag ändå två mönsterrepetitioner.


Front and back look's the same.
Fram- och baksida ser likadan ut.


A pretty monotonus pattern giving a beautiful result.
But my shawl favourite this far is the "Shaped Triangle" and that one I'll keep.

Ett ganska enahanda mönster som ger ett vackert resultat.
Men min sjal-favorit hittills är "Shaped Triangle" och den behåller jag själv.

Finally the Argosy scarf.
Slutligen Argosy-halsduken.


Front
Framifrån


With this back picture I'll end the posting for today.
Oh, by the way, all details on these projects can be found on Flickr.

Med denna bakifrån-bild avslutar jag dagens bloggande.
Åh, förresten, alla detaljer om dessa projekten kan hittas på Flickr.