söndag, december 31, 2006

Årets sista dag!

Jag tycker inte om nyårsaftnar. Drabbas alltid av ett svårmod, ibland odefinerbart. Blev året som jag hoppades? Blir nästa det? Möjligheterna infö
r nya året känns enorma. Kanske är det där svårigmodet ligger? Det är jag, bara jag, som bestämmer hur mitt år ska bli. Jag har friheten att välja. Jag har faktiskt det men vågar jag språnget trygghetsnarkoman som jag är?

Jag är ingen vän av nyårslöften. Det är längesedan jag avgav ett sådant sist. Men efter min önskan till er alla, nära och kära, kända och okända, om ett riktigt gott nytt år med hälsa, kärlek och välgång, får bilderna från en av avslutningsutställningarna från skolan illustrera mitt, högst personliga, nyårslöfte. Sköt om er!

Last day of this year!

I don't like new years eves. Always strucked by melancholy, somet
imes undefined. Did the year turn out like I hoped? Will next do? Posibilites within the new year feels enormous. Maybe that's the source of the melancholy? It is I, only I, to decide how my year will be. I have the freedom to chose. I really do but do I have the courage to go out on a limb addictied as I am to safety?

I am no friend of making promises at new years eve. It's been a
long time since I made one myself. But after wishing you all, near and dear ones, known and unknown, a happy new year with good health, love and prosperity, I let my pictures from one of the exam exhibitions from school illustrate my, very personall, new year promise. Take care!

Text means "to hell with self-criticism"fredag, december 29, 2006

Inte nog med att jag överlevt julen nu jag kan sticka också! Går ut lite försiktigt till att börja med så det blir inga längre stunder men ändå. Andra sockan till sonen är påbörjad och den första ligger och väntar tills nr två kommit ifatt. Sen ska jag avsluta dem parallellt när jag bestämt hur långa fötterna ska bli. Kanske har sonens fötter hunnit växa ännu en liten bit tills dess och då är det ju bra att jag väntat med att avsluta den första. Ibland är jag så förståndig att jag ryser!

I have not only survived christmas I'm also able to knit again. Starting carefully in beginning so there's no long periods of knitting but anyway. Second sock to son is started and first one is waiting for second to catch up. Then I'll finish them in parallell knitting when decided how long the feet are going to be. Maybe sons feet grown a little more and that's why it is good I've waited to finish first one. Sometimes I'm so clever I grow goose bumps!

Tomten hittade hit i år också. I fjol var det sonen som iklädde sig rollen med bravur men detta året tyckte han att mannen kunde hoppa in. Så det gjorde mannen. Resultatet blev en otroligt närsynt, krökt gubbe som stapplade fram och talade skånska med tysk brytning.

Det är märkligt. Efter nästan tjugo år går man i sin vardag och tror att man vet precis hur ens partner är och fungerar. Men så "blixtrar" det till och man blir helt otroligt överraskad. Igen. Han är ganska fantastisk min man. Kul och påhittig och var han får alla sina infall ifrån begriper jag inte. Slutsats? Ännu ett år med en hysteriskt rolig tomte.

Santa found his way here this year too. Last year son dressed up and played the role excellent but this year he thought husband should stand in. So husband did. Out came an increadible short-sighted, croocked old man stumbeling along, speaking local dialect with german accent.

It's odd. After almost twenty years together one live ones ordinary life thinking one knows exactly everything about how ones partner is and functions. Then a "flash" strikes down and one is so totally surprised. Again. He's pretty amasing my husband. Fun and ingenious and I have no clue of where he get it all from. Conclusion? Yet another year with a hilarious fun santa.

Fina klappar blev det också. Precis allt som jag önskade mig fast jag inte uttalat vissa av önskningarna ens. Utan någon rangordning fick jag:
 • Sticketui som bonusdottern sytt
 • Cd med Idol-Markus (tre lyssningar på vinnarlåten sen var jag fast och önskade cd:n)
 • Boken "Folk Mittens" av Marcia Lewandowski
 • "Luktegott" i en ask med bl a parfym och eau de toilette, Oscar från Oscar de la Renta
 • Fingervantar i mjukaste skinn
 • Hotellövernattning när jag och mannen varit på Opera
 • Väckarklocka
Got some very nice Christmas presents too. Just about everything I wished for although I never metioned all of my wishes.
 • Needle case that bonus daughter sewn
 • Cd with Idol-Markus (listened three times to the "winners song" then I were hooked and wished for his cd)
 • The book "Folk Mittens" by Marcia Lewandowski
 • "Smell-well" in a box with perfume, eau de toilette and lotions, Oscar by Oscar de la Renta
 • Gloves in smothest skin
 • Hotel stay when husband and I been to the opera
 • Alarm clock
Så snart jag hade chans gav jag mig i kast med vantboken. Eftersom jag aldrig stickat vantar tidigare gick jag mycket pedagogiskt tillväga och började från början med en "basvante". Efter mudd och tre varvs slätstickning fick jag en dum-boost.

Jag är inte korkad. Det är vad jag försöker intala mig. Faktiskt tycker jag att jag är hyggligt intelligent. Men det här med tummen fattar jag bara inte. Det är nog diagrammet som ställer till det. Logiskt tänkande har aldrig varit min starka sida, visst kreativt kaos är mer min grej, och jag anar att man behöver en viss logik till detta. Kanske. Jag sänder därför ut min desperata önskan om hjälp i etern. Hjälp på svenska, vill säga. Och om jag nu blir bönhörd kanske någon också kan tala om för mig vad "gore" betyder? Jag glömde nämligen önska mig ett nytt engelska/lexikon i julklapp. Kanske till min födelsedag men det är ju evigheter dit och jag vill verkligen sticka vantar nu!

As soon as I could I started with the mitten book. Though I never knitted mittens before I was very thorough and started with the @basic mitten@. After ribbing and three rounds of stockinette stitches I was strucked by a dum boost.

I am not stupid. That\s at least what I tried to tell myself. Actually I think I have a decent intelligence level. But all this with the thumb, well I just don\t get it. Maybe it\s the chart that messes my mind up. Logical thinking has never been my strongest skill, some sort of creative kaos is more my thing, and I have a slight suspision that I could do with some logic now. Maybe. That\s why I send out my desperate request for help to the universe. In swedish, that is. I don\t seem to get it in english from the book so I don\t expect to understand if one of you nice people out there should try. I don\t even know what @gore@ means. I forgot to wish for a new english dictionary in Christmas. Maybe for my birthday but it is ages until then and I really want to knit mittens now!

När jag ändå är inne på ämnet "jag vill sticka..." kan jag tillägga Swallowtail shawl. Nej, jag har inte höstnumret av IK och tänker inte beställa det heller. Inte än i varje fall. Tänker först vänta och se om jag får något vinternummer överhuvud taget. Trodde det skulle hitta hit innan jul, det lät så i senaste mejlet jag fick, men det förstod väl alla andra som väntat att så inte skulle ske. I varje fall, finns det någon som vill sälja sitt höstnummer går det bra att mejla mig.

When I'm going on about "I want to knit..." I can add a Swallowtail shawl. No, I don't have IK - Fall 2006, and don\t intend to order it either. Not yet anyway. Will first wait and see if I ever get a winter issue at all. Thought it would arrive before Christmas, that\s how it sounded in latest e/mail, but I guess everybody else that\s been waiting knew that wouldn\t happen. Well, if there\s someone that wants to sell their fall issue please send me an e/mail.

Yes, I know! Something has happened with my key board but I'm to tired to give a damn. Right now. And therefore, I bid you good night!

Ja, jag vet! N[gonting har h'nt med tangentbordet men jag 'r f;r tr'tt f;r att bry mig. Just nu. Och d'rf;r s;ger jag god natt!

edit>

Klockan 'r inte alls 16>16 utan 01>33. Det 'r d'rf;r jag 'r tr;tt.

Time isn\t 16>16, it\s 01>33. That\s why I\m tired.
lördag, december 23, 2006

Julförberedelserna är klara och lugnet har lägrat sig. I morgon fylls huset av nära och kära. För mycket mat, för mycket godis, för mycket presenter. Men det kan aldrig bli för mycket kärlek och glädje!

Ha en riktigt god jul på er!

Christmas preparations are done and it's still and quiet. Tomorrow the house will be full of loved ones. To much food, to much candy, to much gifts. But there can never be to much love and joy!

Have a very merry christmas all of you!

torsdag, december 21, 2006

Gör ett nytt försök för att se om det blir något uppdaterat eller inte.

Make a new try to see if there will be an update or not.

edit:

Så här ska det vara: http://konststycket.blogspot.com/index.html
Det där sista ".../index.html..." är nytt. Det är därför jag inte kunnat se mina uppdateringar eller andras heller för den delen fast jag haft dem på bevakning via Bloglines. Då var det mysteriet löst, hoppas jag.

This is how it should be: http://konststycket.blogspot.com/index.html
The last part ".../index.html..." is new. That's why I couldn't see my updates nor others for that sake, not even those whom I registered at Bloglines. One mystery less, I hope.

onsdag, december 20, 2006

Har precis uppgraderat till Bloggers betaversion. Var bara tvungen att testa innan jag knyter mig. Får se hur det funkar med den omedelbara uppdateringen...

Just upgraded to Bloggers beta version. Had to try it before I go to bed. Have to find out if the instant update thing works...
------------------------------------------
edit:

Fattar inte detta, något skumt är det. Det har i och för sig inte med betaversionen att göra. Fick inte upp min/a senaste post/er innan heller. Vad i helsike är det som felas?

Don't get this, there's something rotten in Denmark. It has not with the beta version to do. Couldn't see my latest posting/s before either. What the heck is wrong?


tisdag, december 19, 2006


Jag fick allra sista paketet i Nhv4 igår. Det kom från Anita i Norge. Tack, Anita! Genast infann sig en känsla av lille julafton men så är det väl för alla som är barnsligt förtjusta i presenter. När jag öppnat alla, tre stycken, fann jag det här: ansiktsmask, söta bokmärken, en liten tomte, en påse full av julens dofter och fyra nystan ullgarn som går att tova. Nu har jag samlat på mig en ansenlig hög med tovvänligt garn och lusten att gå igång har växt rejält. Så snart jag kan ska jag börja sticka igen. Surprise!

Received very last Nhv4 present yesterday. It was from Anita in Norway. Thanks, Anita! Immidiatly a "little christmas eve" feeling showed up ("little christmas evening" is what we in Sweden calls the day before christmas evening. Pretty logical!) but I guess that's the same for anyone who is childish fond of gifts. When I had opened them all I found this: a facial, pretty book marks (?), a little santa, small "bag" with christmas scents and four balls wool.


För att återgå till ämnet barnslig förtjusning kan jag ju berätta att det hänt en hel del sedan jag som som tolvåring blev överraskad av äldsta systern när jag just hade öppnat julklappen från henne. Hon blev skitförbannad! Faktiskt helt otroligt ilsken. Och jag insåg hur korkad jag varit. Nyfiken men korkad och jag skämdes rejält. Där, flera dagar före jul. Men jag minns också vad som fanns i paketet och det hade jag säkert inte gjort om jag inte överraskats i denna pinsamma situation. (Den klena rättfärdighetens röst talar.) Det var ett par vita, stickade fingervantar med broderier på framsidan. Och ja, jag har slutat öppna julklappar och andra presenter i förväg. Det hände egentligen bara den gången att jag satt med ett helt öppnat paket.

To get back to the subject childish joy I can tell a lot of things have happened since I as a twelve year old was surprised by eldest sister when just unwrapped the christmas gift from her. She was totally pissed off! Actually unbelievable angry! And I realised how stupid I've been. Curious but stupid and I was so ashamed. There, several days before christmas eve. But I also do remember what was in the wrapping and I'm sure I wouldn't do if I hadn't been caught in this embarrasing situation. (Delicate voice of righteous is speaking.) It was a pair of white, knitted gloves with embroydery on the top of the hands. And, yes, I have stopped open christmas gifts and other presents a head. It only happened once.

Men vägen har varit lång. Från det direkta öppnandet den gången (egentligen skulle jag bara kika lite, lite grann) till bestämda skakningar, vägningar,och regelrätta klämningar. För nu har jag ju mognat. Och mogna kvinnor bedriver inte uppsökande verksamhet efter sina julklappar. Så det så! Såg förresten igår var mannen hade gömt sina presenter till mig. Jodå! I sin garderob. Inget speciellt sofistikerat gömställe. Nähä. Han har kunnat mycket bättre. Jo, visst har jag letat förut, faktiskt så sent som i fjol, men då hittade jag dem inte. Och nu när jag är så himla mogen behövs ingen mer avancerad plats. Men jag tror att jag ska kolla så att de ligger kvar. Bara för säkerhets skull, alltså...

But the road has been long. From the actuall unwrapping incident back then (I only intend to take a little, little peak) to distinct shaking, "weighing" and regular squeezing. Cause I'm mature now. And mature women don't carry on with such seeking activities. That's how it is! By the way, yesterday I saw where husband hid his gifts to me. Yepp, that's right! In his closet. Not a very sophisticated hiding place. Nope. He could do a lot better. Sure I looked before, last year in fact, but then I didn't find them. And now, when I'm sooo mature it's no need for a more advanced hiding place. But I think I have to check on them, so they are still there. Just in case...

söndag, december 17, 2006

Jobbade sista dagen igår. Tyvärr ingen förlängning eftersom nya regeringen har nya påbud. Man får ju tycka vad man vill om det men kanske är det någon mening med det också. För mig personligen, alltså, att jag kanske ska satsa på konsten helt enkelt? Nya beslut att ta. Usch, vad jobbigt!

Fortfarande inget stickat. Men jag tänker, bloggar, läser och till och med drömmer om stickning. Får nog inse att detta mer och mer liknar ett beroende. Faktum är att jag fa
ktiskt har smygstickat också. Hmmm, närmsta tolvstegsprogram, var hittar jag det?

Sorry, no translation yesterday! To late in the night, to much translation and to weak skills.

Worked last day yesterday. Unfortunately there will be no extention. No new m
oney from the new gouvernment for next year. Well, one might think what one want about that, maybe it even has a purpose. For me personall I mean, maybe it's as simple as it's time for me to go down the path of art. New desicions to make, it's hard!

Still no knitting. But I'm thinking, blogging, reading and even dreaming
about knitting. Have to realise it more and more seems like an addiction. Fact is I have knitted in secret too. Hmmmm, where do I find nearest twelv step program?

Dagens konstverk:
Todays piece of art:

Ännu ett verk om sorg. Jag försökte sätta ord på alla känslor jag upplevde i sorgen och graderade dem i styrka mellan 1 - 100. Jag försökte även visa hur styrkan i känslorna förändrades i sorgens olika faser. I verket ingår även en låda. Ett försök att gestalta den rädsla man kan känna i fråga om att ta fram och undersöka sina innersta känslor. Vågar jag lyfta på locket? Vågar du lyfta på locket och se vad som finns under?

Another piece about mourning. I tried to put words to all those feelings I experienced in the grief of my father and ranked them in power between 1 - 100. I wanted to show how the strength in the feelings changed in the different fases of mourning. I also gave a try to figure the fear one can feel about taking a closer look to all ones inner feelings. Do I dare to lift the lid? Do you dare to lift the lid and examine what's beneath?

Jag har fått en utmaning från Anna. Kanske lite krävande men jag är inte den som bangar och stickningen känns ännu mer avlägsen än tidigare, har fått mer ont igen.

Hur många nycklar finns det på din nyckelknippa?
Fem.
Vilken svordom använder du mest?
Jag är ju en av de människorna med "fattigt" ordförråd men listan toppas nog av "fan".
Äger du en iPod?
Nä.
Vilken tid är din väckarklocka inställd på?
6.30 - om mannen kommer ihåg att ställa den. Vi har bara den och han stiger upp först, kl 4.30. Jag är väldigt glad att jag slipper det.
Hur många resväskor äger du?
Tre finns i familjen.
Använder du flip-flop's även när det är kallt ute?
Har aldrig kunnat använda dem. Redan som barn fick jag skoskav mellan tårna.
Var köper du dina matvaror ifrån?
Lokala ICA-affären. Är "allergisk" mot Lidl och Netto.
Skulle du hellre ta bilden än att vara med på bilden?
Ja, tack!
Vilken var den senaste filmen du såg?
Ähhh... såg en för en halvtimme sen... inget minnesvärt alls, tydligen...?
Har någon av dina vänner barn?
Ja, de flesta.
Om du vann på lotto, vad är det första du skulle köpa?
Det beror lite grann på hur mycket jag skulle vinna. Om det var så där 25 mille så skulle jag ge de närmsta drägligt mycket pengar först, sen kunde hälften få gå till välgörenhet och slutligen, vilket jag tycker hade varit det häftigaste, så skulle jag dela ut ett par miljoner i poster om 10.000 till vilt främmande människor jag mötte på stan, där behovet verkade finnas. Bara för att göra dem glada! Det hade varit så kul! Och någonstans i sammanhanget skulle jag skaffa mig en garnaffär så jag hade ett jobb att gå till. Eller bygga en ateljé. Hmmm, nu blev det svårare när jag började tänka på mig själv.
Har någon någonsin kallat dig för lat?
Ett par, tre, tusen gånger under barndomen. Ganska nyligen har jag förstått att det mer handlade om oförmåga att strukturera än lathet.
Tar du någon medicin för att hjälpa dig att somna snabbare?
Nej.
Vilken CD ligger i din CD-spelare just nu?
"More than music" med Deva Premal & Miten.
Föredrar du vanlig eller chokladmjölk?
Jag ääääälskar mjölk!
Har någon berättat en hemlighet för dig den här veckan?
Ja.
När var senast någon stötte på dig?
Räknas maken sen 16 år tillbaka? I så fall var det i eftermiddags.
Vad åt du till middag?
En wokrätt med inspiration från en mongolisk restaurang som vi åt på när vi var i Köpenhamn i somras: strimlad fläskkarré med paprika, morot, lök, vitlök, tomat, isbergssallad, färska champinjoner, grillkrydda, kinesisk soja. Till det jasminris. Alltså, isbergssallad blir jättegott i wok!
Använder du huvtröjor?
Ofta.
Kan du vissla?
Både "vanligt" och bus. Däremot har jag en syster som kan busvissla men inte vissla vanligt. Det blir bara "pfft, pfft" och jag skrattar hysteriskt varje gång.
Har du någonsin deltagit i en demonstration?
Ja.
Vem var den senaste som ringde dig?
Min högt älskade moder.
Vilken är din favoritattraktion på ett nöjesfält?
Närmsta parkbänk!
Tror du att folk pratar bakom ryggen på dig?
Fast jag tycker att det borde finnas bättre saker att prata om så... ja!
Vilket riktnummer befinner du dig i?
042
Tittade du på tecknat när du var liten?
Varje julafton. Barnen tror knappt på att jag bara kunde se tecknat en gång om året.
Hur stort är ditt närmsta köpcentrum?
Kopierar Annas: "Vi har ett alldeles nyöppnat som är medelstort cirka sex kilometer härifrån sen har vi ett megastort en dryg mil härifrån ..."
Hur många syskon har du?
Två äldre systrar. Fasen vad vi slogs.
Är du blyg inför det motsatta könet?
Nä.
Vilken film kan du alla replikerna till?
Kopierar ännu ett svar från Anna: "Ingen ... jag är glad om jag kommer ihåg att jag har sett filmen ..." Men faktiskt kommer jag hjälpligt ihåg några repliker från "Dirty Dancing". *rodnar*
Äger du några band t-shirts?
Nix.
När flög du senast?
I maj, till och från London. Som tur är utan radioaktivt tjafs i luften. Tror jag.
Hur många stolar står runt ditt köksbord?
Fyra.
Läser du för skojs skull?
Om man inte läser för skojs skull varför läser man då?
Pratar du några andra språk?
Engelska och danska. Kan också köpa veckobiljett till Metron på franska. Snacka om dolda talanger!
Diskar du din egen disk?
Nästan alltid. Diskmaskinen bröt samman för minst fyra år sen och någon ny har inte införskaffats. Jag tycker det är ganska trevligt att diska. Om det inte är bauta-mycket!
Har du gråtit offentligt?
Eftersom jag är en person med närhet till både skratt och gråt så, ja!
Har du en stationär dator eller en laptop?
Både och. Fast den stationära har ju brutit samman... äh, bara laptop.
Försöker du alltid lära dig nya saker?
Alltid kan jag inte påstå men jag tycker mycket om att lära nytt. Det berikar livet, tycker jag.
Vill du ha några tatueringar eller piercingar?
Nu blir jag lite generad igen... ja.
Tycker du att killen borde bjuda på första dejten?
Det är givetvis trevligt.
Kan du kasta macka?
Jepp!
Har du någonsin varit på Jamaica?
Nej.
Vem har du med dig in på bion?
Oftast minst ett av barnen. Sist var det jag, sonen, två vänner till honom (syskon) och deras otroligt trevliga mamma. "Hej, Anna!"
Vem var din favoritlärare?
Jag hade två, Göran Olofsson och Sven Malmros.
Vad har du för väder?
Vet inte, det är alldeles mörk ute.
Skulle du någonsin dejta någon med väldigt mycket tatueringar?
Det beror på vem som tatuerat - och vad. Swasticka gjord av "Bulldozern" med Kriminalvårdens bläckpennor - nej, jag tror inte det.
Har du en blogg?
Jomenvisst!
Vilket var ditt favoritämne på gymnasiet?
Det måste vara gympalektionerna den tid vi hade Stuart Baxter som lärare. Han var himla snygg då!
Vilket personlighetsdrag är ett måste hos en partner?
Gör ytterligare en Anna: "Snäll & rolig".
Har du någonsin blivit attraherad av någon oattraktiv?
Attraheras man av någon är väl just den personen attraktiv oavsett hur den ser ut i andras ögon?
När sov du senast på golvet?
Minns inte.
Vilken är din favoritdrink?
Mjölk med... mjölk?
Gillar du din boendesituation?
Ja.
Hur många timmar måste du sova för att kunna fungera?
Sju för att fungera bra men någon enstaka gång klarar jag mig även med färre timmar.
Äter du frukost dagligen?
Ja.
Är dina dagar fullbokade och stressiga?
Har varit tvungen att lära och prioritera om sen den stora "utbrändheten". Det är ett ständigt pågående arbete att försöka göra de val som är rätt för mig.
Hamnade du ofta i trubbel för att du pratade under lektionerna?
Det hände. Värst var nog den gången bästisen, Anneli, och jag hade färgkrig på teckningslektionen. Läraren kom också ivägen och han blev inte glad. Jag var faktiskt oskyldig till just den incidenten men i vilket fall som helst, berätta inte för mina barn. Snälla!
Vilken är din favoritfrukt?
Jag bestämmer direkt att jordgubbar får ingå i denna kategori.
Bryr du dig om antalet kalorier i det du köper?
Jag har en hetsätningsproblematik som triggas av bantning och kalorifixering så jag har blivit starkt avrådd från det och istället försöka äta allmänt nyttigt och hälsosamt.
Hur gammal blir du nästa födelsedag?
43. Yes! Äldre, klokare, visare!
Är du petig när det kommer till stavning och grammatik?
Otroligt petig. Inte lika petig när det gäller på engelska men det beror helt och hållet på okunskap.
Tror du på liv på andra planeter?
Vi kan inte vara ensamma här.
Vem var den sista personen som gjorde dig arg?
Tja... jag har ju ett temperament som drar sig mot det latinska hållet men lika hastigt som det blixtrar till lägger det sig. Minns faktiskt inte.
Tror du att Gud är man eller kvinna?
Jag tror på ett "det". Varken kvinnligt eller manligt.
Vad var det senaste du åt?
En bit halvfrusen glasstårta med maräng och cocktailfrukt. Egenhändigt gjord, överbliven från ett kalas i höstas. Nu offrad för att bereda plats i frysen till... julmat?
Kommer du bäst överens med personer av samma kön eller motsatta?
Jag tror jag kommer överens med de flesta. Sen bara "hatar" man nån enstaka! : )
Hur valde dina föräldrar ditt namn?
Det har jag ingen aning om men jag ska fråga nästa gång jag pratar med modern. Det blir väl i morgon.
Gillar du senap?
Hultbergs milda är god.
Vad säger du till dig själv när allt känns svårt?
Bryt ihop... och kom igen!

Skulle du någonsin hoppa fallskärm?
Det skulle jag hemskt gärna vilja prova. Fast jag får svindel om jag kliver upp på en stol.
Sover du på sida, mage eller rygg?
På sidan.
Har du någonsin köpt något från eBay?
Nej, men en hel del på Tradera.
Tycker du om att krama folk?
Ja, om man har en sådan relation att man kan det. Mina barn kramar jag väldigt ofta, mannen något mindre.
Skulle du säga att du är trendig?
HAHAHAHAHA!!!
Äger du en digitalkamera?
Ja.
Om någon som du inte var intresserad av att dejta bjöd dig på en dejt hur skulle du reagera?
Tacka nej. Vad annars?
Vilken är din favoritkaraktär i Star Wars?

R2D2.
Stör det dig om någon säger att dom ska ringa men inte gör det?
Ja... förmodligen för att det är något jag själv skulle kunna göra. Man irriterar sig mest på de karaktärsdrag hos andra som man själv har.
Vilka böcker, om några, har fått dig att gråta?
Det är nog en hel del. Sist tror jag det gällde Maria Gustavssons "Marias hemlighet", den delen där hon skriver om sonen hon var tvungen att lämna kvar i Sverige.
Tycker du att du är attraktiv?
Jag är ganska snäll, räknas det?
Vad är du allergisk mot?
Kräftor, hummer och nu på sista tiden, räkor, också! Suck! Djup suck! Sen är jag allergisk mot mängder av parfymer också. Och lime, både doft och smak.
Vad har du för åsikt om sex utan känslomässiga förpliktelser?
Är det vad de inblandade vill så finns det inga hinder.
Får du dåligt samvete efter du ätit kött?
Nej!
Om du var född av motsatt kön, vad hade du hetat?
Glenn! Himla tur att jag blev tjej.

Puh! Det var det, det. Jag skickar inte vidare utmaningen till någon men känner du för det får du gärna plocka upp tråden där jag släppte den. Ha så kul!

tisdag, december 12, 2006

Inga framsteg på stickfronten i denna ända av världen (djuuuup suck) förutom två varv på en strumpa. Jag var bara tvungen att prova i morse. Inte bra! Men mitt tillfrisknande går bara bra och det är jag väldigt glad över. Skippade de smärtstillande för ett par dagar sedan. Inte för att jag inte hade ont utan medicinen är något starkt "mög" och jag har tillräckligt många hjärnspöken utan att bli beroende också.

No knitting progress in this end of the world (deeeeep sigh) except two rows on a sock. I just had to try this morning. Not good! But my recovering goes just well and I'm really happy about that. Dropped the pain killers a couple of days ago. Not that my arm didn't hurt but the drugs are really strong stuff and I have enough hang ups without being an addict.

Häromdagen frös jag förfärligt om mina fötter och när jag letade i byrån hittade jag de här och de här. Jag är enormt generad för att jag glömde blogga om min tredje Nordisk Hemmelig Ven 4-present när den kom. Tack så jätte-, jättemycket, Laila. (Det är Lailas bilder jag länkar till. Ska jag vänta på hyggligt dagsljus får jag väl vänta till våren. Åtminstone känns det så.) Jag älskar dem! Har ännu inte använt de blå, som egentligen är mer gröna i verkligheten, men med mina Russian Socks på är mina fötter varma och gosiga.

The other day my feet were freezing and while I was searching the drawer I found these and these. I'm very embaressed because I forgot to post about my third Nordic Secret Pal 4-gift at arrival. Thank you very, very much, Laila.
(It's also Lailas pictures I linked to. If I was going to wait for some resonable day light I'll have to wait until spring. At least that's how it feels.) I love them! Still haven't used the blue ones, they are acutally more green in real life, but with the Russian Socks on, my feet are warm and cosy.

Inga bilder på stickfronten inom den närmsta framtiden (kanske lite garnköp, förstås, som ren tröst givetvis). Istället visar jag lite bilder på en del av min konst. Först ut är min allra första installation.

No pictures of knitting stuff in near future (maybe new yarn though, as pure comfort of course). Instead I'll show pictures with some art of mine. First out is my very first installation.

"320819 -- 021119"

320819 = Dagen min pappa föddes, 19 augusti 1932.
021119= Dagen min pappa dog, 19 november 2002.

För att göra en lång historia kort handlar verket om ledsnad, sorg, saknad, tomrum.

320819 = The day my father was born, august 19th, 1932.
021119 = The day my father died, november 19th, 2002.

To make a long story short the piece is about sorrow, grieving, missing, emptyness.
söndag, december 10, 2006

Gå in och rösta!

Please leave your votes!

----------------------------------------

edit:

Sweet "HPNY Knits" drew me back from "drug fog" reminding me not everybody speaks swedish. Sorry folks, no offence! Hope this makes it a little clearer.

What designs do you like to be published in Drops spring/summer issue 2007? You have ten votes each to be left with a mark in the square to the right of "Rösta" (meaning "Vote") . Click picture to enlarge for better view. There's also a field "Kommentar" for leaving comments beneath every picture. Fell free to do so. I've already seen some comments in english and frensh to. Maybe it will encourage Drops to update english version of sight more often. When finished leave your votes by scrolling all way down and click the "Rösta"-button.

A form comes up for you to fill out with your personall data. Though I've already have voted I can't do it again and I don't remeber the exact following but this is what it means:

Namn = Name
Adress = Address
e-mail = e-mail
Telefonnummer or
Telefonnr or
Tel nr = telephone number
Meddelande = message

Congratulations! Now you learnt swedish. It wasn't that hard, was it? Good luck!

fredag, december 08, 2006

Jag trodde att mina sticknings-abstinenser skulle lätta om jag läste lite om andras projekt men jag blir bara mer och mer sugen. Fullbombad med starka smärtstillande tabletter smyger sig tanken över mig att jag kanske, kanske skulle kunna prova. Men som tur är återfår jag snart min klarsyn, trots "medicin-dimman" och inser att eländet i så fall bara förlängs.

Thought my knitting abstinence should ease if I read about other peoples projects but instead it gets worse. High on strong pain killers I'm thinking that maybe, maybe
I could make a try. But luckily I soon gets back to my senses and realise that missory only extends if I do.

Det här är normalt, julros i knopp.
This is normal, stinking hellebore.

Behövde lite frisk luft så jag tog en kik i trädgården. Allting är upp och ner. Idag, 8 december, kunde man anta att vi skulle ha minusgrader ute men icke. Det är ungefär 10 grader varmt. Vet inte om klimatet blir varmare och varmare på grund av föroreningar eller om det är
normala variationer över en längre tidsperiod som hundra år eller så. I vilket fall känns det olustigt och oroande.

Needed some air so I took a peek in the garden. Everything is u
pside down. Today, december 8, one could suppose it would be minus degrees outside but nope. It's about 10 degrees Celsius = 50 degrees Fahrenheit. I don't know what to think. If it's climate getting warmer and warmer and the polar ices is melting cause of pollution or if it's just normal changes over longer perspectives like a hundred years or so? Either way it feels "uncomfortable" and worrying.

Det här är inte normalt, påskliljor och penséer.
This is not normal, daffodills and pansys.

Får skifta till lite lättare tongångar. Har ni kollat in nya Knitty? Visst finns där några godsaker. Alltid något att se fram till.

Have to change to a lighter tone. Have you checked out new Knitty? There are some goodies isn't there? Always something to look forward to.

tisdag, december 05, 2006

Inget stickande för mig en tid framöver. Inflammation i ett muskelfäste i axeln. Hur kul är det på en skala? Julklapparna lär inte bli klara men värst ändå är den abstinens som smyger sig på. Vad jag ska göra i stället är oklart. Städning är uteslutet (någon ljusglimt i varje fall), spela spel med barnen funkar tills de tröttnar, uppdatera fotoalbum kanske också är ett alternativ, mer sex? Äh, vetefasen om jag inte städar i stället....

No knitting for me for some time because off a real bad shoulder. How fun is that? Christmas gifts wont be finished but worst off all is abstinence taking over. What to do instead? Cleaning the house is out of question (some light in the misory), playing games with kids works til they are tired off it, organize photo albums is one alternative, more sex? Think I do some cleaning instead...

Nä, om jag skulle vara lite seriös så finns det ju alltid en hel del att göra så här innan jul och med min onda axel kanske jag slipper hamna i den värsta julstressen. Eftersom absinensen sätter in måste jag göra annat och då kommer julförberedelserna in och... ja, ni ser. Allting har visst en högre mening.

No, to be serious for a second or two, there is allways lots to do before christmas and with my sore shoulder I might be spared from worst christmas stress. When abstinence sets in I need something to do and there's where chirstmas preparations comes in and.. well, you see. Everything has a higher meaning.

Jag har faktiskt fått svar från IK. Ännu ett nummer ska skickas men det lär dröja 10 - 15 dagar tills jag får det. Efter alla skriverier om förseningar till prenumeranter i Sverige, Norge och Finland törs jag inte tro det förrän jag ser det. Men hoppas kan man!

IK has actually responded. Another copy will be sent but it takes 10 - 15 days before I receive it. After all writings about delays to subscribers in Sweden, Norway and Finland I don't believe it until i see it. But I'm hoping!

fredag, december 01, 2006

Gissa vad! Jag har fått IK. Inte! Skickade mejl nummer två idag. De har inte ens svarat på det första. Jag har annars alltid trott att amerikaner är nästan överdrivet effektiva. Hade visst fel just i detta fallet. Oturligt för mig så är jag inte så pass bra på engelska att jag kan vara sofistikerat "giftig". Har annars behov för det i nuläget. Stickning och allt ikring är synnerligen allvarligt för mig. Äh, egentligen inte, jag är bara såååå himla sugen på att bläddra i en glättad tidning med massor av inspiration och just nu vet jag inte var jag ska göra av den frustrationen. Med andra ord har vi nått till dagens i-landsproblem. Och med ens känner jag mig extremt ytlig men till eget försvar får jag säga att tillvaron inte glider som på smörad macka så det är väl därför jag skulle behöva lite annat att tänka på. Något lite mer kravlöst. Utan oro och trötthet... och oro... och...

Guess what! I have received IK. Not! Sent e-mail number two today. They haven't even responsed first one. I always thought that americans are almost overwhealming efficient. But I obviesly was wrong in this case. Bad luck for me I'm not that good in english so I can be sofisticatedly "toxic". Have a growing urge for that right now. Knitting and all around is very serious to me. No, not really, but I'm so in need for distraction from life and demands that frustration grows every day I check my mail box. Sounds like I'm the most shallow person in the world. Well I'm not. I'm just worried and tired... and worried... and...


Över till annat. På stickorna just nu: Regia-strumpor till sonen, en julklapp till dottern (vad skriver jag inte här för ibland läser hon min blogg) och ett par raggsockar till mig själv.

New subject. On the needles right now: Regia socks for son, christmas gift for daughter (don't tell you what cause she sometimes reads my blog) and a pair off (ragg-) socks for me.

Vad är detta då? Nix, barnen har inte lekt med mammas hår och garn. Fast det ser ut så. Det är en sjal. Ett försök att skapa lite vardags-glamour. Betydligt snyggare i verkligheten än på bild.

What is this then? No, it's not kids playing with mummys hair and yarn. Looks like it though. It's a shawl. An effort creating ordinary day glamour. Looks better in real life than in picture.

På lite avstånd ser sjalen inte fullt lika udda ut.
In some distance shawl doesn't look that odd.