söndag, december 17, 2006

Jobbade sista dagen igår. Tyvärr ingen förlängning eftersom nya regeringen har nya påbud. Man får ju tycka vad man vill om det men kanske är det någon mening med det också. För mig personligen, alltså, att jag kanske ska satsa på konsten helt enkelt? Nya beslut att ta. Usch, vad jobbigt!

Fortfarande inget stickat. Men jag tänker, bloggar, läser och till och med drömmer om stickning. Får nog inse att detta mer och mer liknar ett beroende. Faktum är att jag fa
ktiskt har smygstickat också. Hmmm, närmsta tolvstegsprogram, var hittar jag det?

Sorry, no translation yesterday! To late in the night, to much translation and to weak skills.

Worked last day yesterday. Unfortunately there will be no extention. No new m
oney from the new gouvernment for next year. Well, one might think what one want about that, maybe it even has a purpose. For me personall I mean, maybe it's as simple as it's time for me to go down the path of art. New desicions to make, it's hard!

Still no knitting. But I'm thinking, blogging, reading and even dreaming
about knitting. Have to realise it more and more seems like an addiction. Fact is I have knitted in secret too. Hmmmm, where do I find nearest twelv step program?

Dagens konstverk:
Todays piece of art:

Ännu ett verk om sorg. Jag försökte sätta ord på alla känslor jag upplevde i sorgen och graderade dem i styrka mellan 1 - 100. Jag försökte även visa hur styrkan i känslorna förändrades i sorgens olika faser. I verket ingår även en låda. Ett försök att gestalta den rädsla man kan känna i fråga om att ta fram och undersöka sina innersta känslor. Vågar jag lyfta på locket? Vågar du lyfta på locket och se vad som finns under?

Another piece about mourning. I tried to put words to all those feelings I experienced in the grief of my father and ranked them in power between 1 - 100. I wanted to show how the strength in the feelings changed in the different fases of mourning. I also gave a try to figure the fear one can feel about taking a closer look to all ones inner feelings. Do I dare to lift the lid? Do you dare to lift the lid and examine what's beneath?

Inga kommentarer: