torsdag, juli 31, 2008
Mamma Mia vilken film!

När den kommer på dvd står jag först i kön...On the needles!

Close up of first Leyburn sock in my hand dye, "Green Delight". I am so happy about how it turns out and are really looking forward to my finished socks.

Knit toe up and yarn lightens further on.

På stickorna!

Närbild på första Leyburn sockan i mitt handfärgade "Green Delight". Jag är så glad över hur det blir och ser verkligen fram emot de färdigstickade strumporna.

Stickade tå - upp och garnet ljusnar längre fram.Åh, vad snygga de blir!


onsdag, juli 30, 2008

Some things take longer time until taken care of. Last year I made this Shaped Triangle shawl from "A gathering of Lace" and all from start I was dissatisfied with the pictures I took, they were undeserved bad. Seeing the photos on my "Giganormous Green" made me finally come to action.


This was the most advanced lace pattern I had knit at that time and I was very proud when finished it. I still am.

Några saker tar längre tid innan de blir åtgärdade. Förra året gjorde jag den här Shaped Triangle-sjalen från "A Gathering of Lace" och ända från början var jag missnöjd med bilderna jag tog, de var oförtjänt dåliga. När jag sedan såg bilderna på "Den Gigabautiska Gröna" kom jag äntligen till skott.

Det här var det mest avancerade spetsmönster jag hade stickat fram tills dess och jag var väldigt stolt när sjalen var klar. Det är jag fortfarande.

tisdag, juli 29, 2008Swallowtail Shawl


Pattern: Evelyn A. Clark
Yarn: 77 g (2,7 oz) Klippans Ullgarn, charcoal
Needles: 4 mm Addi Lace circ.
Size: 135 x 62 cm (53 x 24 in)
Started: 2008-04-12
Finished: 2008-04-21
Hot or Not: I love it! A very quick knit with a breathtaking result. Yarn is a bit itchy but next time I'll use a softer one for a outstanding version.

This is project no six in "12 projekter 2008".Mönster: Evelyn A. Clark
Garn: 77 g Klippans Ullgarn, charcoal
Stickor: 4 mm Addi Lace circ.
Storlek: 135 x 62 cm
Påbörjad: 2008-04-12
Avslutad: 2008-04-21
Hot or Not: Jag älskar den! En väldigt snabb stickning med andlöst vackert resultat. Garnet är lite kliigt men nästa gång använder jag ett mjukare för en enastående version.

Detta är projekt nr sex i "12 projekter 2008".
Nups


Noppor


The End


Slut


måndag, juli 28, 2008"Bye, bye Lace Ribbon scarf"

alias

"Ribbed Purple Rain Socks"


Didn't really got along with how the Lace Ribbon scarf turned out in my hand dyed "Purple Rain" (okey, I'm bragging about my first hand dye experience, so what? Try it - I promise - you'll get the bug.) Started first sock with outside strand from the same ball were the inside strand had turned to a Lace Ribbon scarf. Liked the sock so much better so it was very easy to frogg a almost finished scarf.


Kom inte riktigt överens med hur Lace Ribbon-halsduken såg ut i mitt egenfärgade "Purple Rain" (okej, jag skryter om mitt första färgningsförsök, så vadå? Prova - jag lovar - du blir smittad.) Började därför sticka första strumpan från utsidan av nystanet som från insidan var en halsduk. Gillade definitivt hur strumpan blev och med tanke på missnöjet i andra änden av tråden var det lätt att repa upp en nästan färdig halsduk.Ribbed socks are clearly underestimated. They get a snug fit and feels so comfy on the feet. Have yarn left in this dye, the prettiest part, to make a first try on toe-up socks. It will not be enough so I think I'll name them "Almost there socks".

Ribbade strumpor är klart underskattade. De sitter åt och känns väldigt bekväma på foten. Har så pass mycket garn kvar av denna färgningen, den snyggaste biten, för att göra ett första försök med tå-upp-strumpor. Garnet kommer inte att räcka och därför tror jag att strumporna får heta "Nästan där-sockor".


Pattern: My own
Yarn: Drops Fabel, shade 100, hand dyed with Zenith acid colours.
Needles: 2, 5 mm dpns
Size: European size 41
Started: 2008-06-28
Finished: 2008-07-05
Hot or Not: Made the leg a wee bit to short but fit is perfect. Will make a longer leg on the toe-up's though. Love the soft colour transition from light leg down to a slightly darker toe.


Mönster: Mitt eget
Garn: Drops Fabel, färg 100 handfärgat med Zenit syrafärger.
Stickor: 2, 5 mm strump-
Storlek: 41
Påbörjade: 2008-06-28
Avslutade: 2008-07-05
Hot or Not: Gjorde skaftet en aning för kort men passformen är perfekt. Kommer att göra något längre skaft på tå-upparna däremot. Älskar den svaga övergången från det ljusa skaftet ner till en något mörkare tå.söndag, juli 27, 2008Not much activity on the blog but I
am knitting. I have even blocked some stuff which have been ready for some time. First out is...tada tada tada.... myyyyyyy....


Inte mycket aktivitet på bloggen men jag stickar faktiskt. Jag har till och med blockat några saker som varit färdigt en tid. Först ut är... tada tada tada... miiiiiiiiinnnn....


...Candle Flame scarf!


...Candle Flame halsduk!


Pattern: Dean Crane
Yarn: 210 g (7,4 oz) Pirtin Kehräämö Kerstalanka 140 tex x2, shade 725. Bought from Svalan at Stockholms Syfestival
Needles: 3,5 mm Addi Lace
Size: 224 x 24 cm (88 x 9 in)
Started: 2008-03-23
Finished: 2008-04-05
Hot or Not: Yarn's a bit itchy but shade and pattern's a perfect match. If worn outside collar it's a hit and I'm so in love with it.


Mönster: Dean Crane
Garn: 210 g Pirtin Kehräämö Kerstalanka 140 tex x2, shade 725. Köpt av Svalan vid Stockholms Syfestival
Stickor: 3,5 mm Addi Lace
Storlek: 224 x 24 cm
Påbörjad: 2008-03-23
Avslutad: 2008-04-05
Hot or Not: Garnet är lite stickigt men färg och mönster passar perfekt ihop. Med halsduken buren utanpå kragen är det en hit och jag är så kär i den.

This is the right shade.

Det här är rätt färg.
tisdag, juli 15, 2008Please let me introduce

"The Giganormous Green"


-


Tillåt mig presentera

"Den Gigabautiska Gröna"


Pattern:
Drops Design, free at
www.garnstudio.com
Yarn: 340 g (12 oz) SilkeTweed, shade no 14
Needles: Addi Lace 3,5 mm rund-.
Size: 270 x 130 cm (106 x 51 in)
Modifications: Excluded one repeat of feather and fan pattern in edge.
Started: 2008-02-21
Finished: 2008-06-27
Hot or Not: Have to admit I was stunned when I saw this picture. Before, well, the working name has most of the time been "the shawl from hell" or worse. Pattern was unbelievable bad written so I'm been cursing a lot and I guess I've knitted the shawl twice. But now, I feel kind of pleased. Yep!


Mönster: Drops Design, gratis på www.garnstudio.com
Garn: 340 g SilkeTweed, färg nr 14
Stickor: Addi Lace 3,5 mm rund-.
Storlek: 270 x 130 cm
Modifikationer: Uteslöt en repetition av påfågelmönstret i kanten.
Påbörjad: 2008-02-21
Avslutad: 2008-06-27
Hot or Not: Måste erkänna att jag blev en aning förstummad när jag såg den här bilden. Tidigare, nja, vi kan väl säga att arbetsnamnet den mesta tiden varit "Helvetessjalen" eller värre. Mönstret var otroligt dåligt skrivet (och jag är helt enkelt inte skicklig nog att fixa till saker mitt i) så jag har svurit en hel del och jag skulle tro att jag stickat sjalen två gånger. Men nu, nu känner jag mig ganska nöjd. Jepp!


Just a trye to get the right colour.
Feeling up to more pictures, please check out my Flickr!


Ett försök att fånga rätt nyans.
Fler bilder finns på min Flickr för de som känner för det!
For those who wonder, Daughter is home but she's hard to catch.

För de som undrar, Dottern är hemma men svår att fånga.


söndag, juli 13, 2008Daughter is still not back from spending the weekend with her Boyfriend = Mama has no one to modell the "Giganormous Green" = no pictures will be taken today.

Sorry!Dottern har fortfarande inte kommit hem efter att tillbringat helgen med Pojkvännen = Mamma har ingen som modellar med den "Gigabautiska Gröna" = inga bilder kommer att tas idag.

F'låt!


lördag, juli 12, 2008Thanks for your kind comments! The shawl from hell is now drying on a matress standing on the long side leaning towards a wall. It's beautiful so I have to rename it. But I still can't put up warmer feelings for the shawl so meanwhile it will be called "The Giga-normous Green". Pictures and details tomorrow.Tack för era snälla kommentarer! "Helvetes-sjalen" håller på att torka på en madrass som stående på långsidan lutar mot väggen. Den är vacker så jag måste döpa om den. Men fortfarande kan jag inte uppbringar varmare känslor för sjalen så tills vidare får den heta "Den Gigabautiska Gröna". Bilder och detaljer i morgon.lördag, juli 05, 2008
At last! I can't express what relief I'm feeling. Through many trials and tribulations persistent like a donkey I've been holding on for this "shawl's hell" to be finished.

Now I'm there. In fact, it was done a while ago but I've been lacking energy for blogging about it. Blocking's next and if it was a little less hot today that's been done too. Details will follow when blocked and new pictures are taken.

Despite all I feel immoderate pleased right now!


Äntligen! Jag kan inte i ord uttrycka vilken lättnad jag känner. Genom sju sorger och åtta bedrövelser har jag envist som en åsna hållit fast vid att "sjal-helvetet" skulle bli färdigt.

Nu är jag där. Den blev faktiskt klar för en tid sen men orken att blogga om det har däremot saknats. Blockning återstår och hade det inte varit för att det är omänskligt varmt idag hade det också varit på gång. Detaljer kommer när blockningen är gjord och jag fått ta nya bilder.

Trots allt känner jag mig omåttligt nöjd nu!onsdag, juli 02, 2008Once upon a time there was a knitress. She had two balls...


... of lovely hand dyed yarn. One day she sat and squeezed her balls not knowing what to make of them. But finally she said "Of course" and started with her knit. It turned into a long and tube-like thing. But all from start she had her doubts about this "perfect match". That's why the knitress a not so rainy day took a look around in thoughts of trying something new.


A woman can get warmth from other stuff so maybe this is it. To have the lot is not what's possible right now. Even if you never thought theese objects was alike, they share more than what's expected if you take another look.


Though a ball of yarn has two ends this story, only one.


So make your guess, my friend, which object's still alive?

tisdag, juli 01, 2008


June pattern in StickaMeras Sockklubb.

Pattern: Kate Blackburn
Yarn: 60 g Opal UNI, cardinal (no 1413)
Needles: 2,5 mm dpns
Size: European 41
Started: 2008-05-28
Finished: 2008-06-22
Hot or Not: Pattern is pretty and was fairly easy to memorize. As usual I made a slightly shorter leg. It's a pair of comfortable socks I add to my collection.


Juni-mönstret i StickaMeras sockklubb.

Mönster: Kate Blackburn
Garn: 60 g Opal UNI, cardinal (nr 1413)
Stickor: 2,5 mm strump-
Storlek: 41
Påbörjade: 2008-05-28
Avslutade: 2008-06-22
Hot or Not: Mönstret är fint och var ganska lätt att memorera. Som vanligt gjorde jag ett något kortare skaft. Det är ett bekvämt par strumpor jag tillfogar samlingen.