måndag, juli 28, 2008"Bye, bye Lace Ribbon scarf"

alias

"Ribbed Purple Rain Socks"


Didn't really got along with how the Lace Ribbon scarf turned out in my hand dyed "Purple Rain" (okey, I'm bragging about my first hand dye experience, so what? Try it - I promise - you'll get the bug.) Started first sock with outside strand from the same ball were the inside strand had turned to a Lace Ribbon scarf. Liked the sock so much better so it was very easy to frogg a almost finished scarf.


Kom inte riktigt överens med hur Lace Ribbon-halsduken såg ut i mitt egenfärgade "Purple Rain" (okej, jag skryter om mitt första färgningsförsök, så vadå? Prova - jag lovar - du blir smittad.) Började därför sticka första strumpan från utsidan av nystanet som från insidan var en halsduk. Gillade definitivt hur strumpan blev och med tanke på missnöjet i andra änden av tråden var det lätt att repa upp en nästan färdig halsduk.Ribbed socks are clearly underestimated. They get a snug fit and feels so comfy on the feet. Have yarn left in this dye, the prettiest part, to make a first try on toe-up socks. It will not be enough so I think I'll name them "Almost there socks".

Ribbade strumpor är klart underskattade. De sitter åt och känns väldigt bekväma på foten. Har så pass mycket garn kvar av denna färgningen, den snyggaste biten, för att göra ett första försök med tå-upp-strumpor. Garnet kommer inte att räcka och därför tror jag att strumporna får heta "Nästan där-sockor".


Pattern: My own
Yarn: Drops Fabel, shade 100, hand dyed with Zenith acid colours.
Needles: 2, 5 mm dpns
Size: European size 41
Started: 2008-06-28
Finished: 2008-07-05
Hot or Not: Made the leg a wee bit to short but fit is perfect. Will make a longer leg on the toe-up's though. Love the soft colour transition from light leg down to a slightly darker toe.


Mönster: Mitt eget
Garn: Drops Fabel, färg 100 handfärgat med Zenit syrafärger.
Stickor: 2, 5 mm strump-
Storlek: 41
Påbörjade: 2008-06-28
Avslutade: 2008-07-05
Hot or Not: Gjorde skaftet en aning för kort men passformen är perfekt. Kommer att göra något längre skaft på tå-upparna däremot. Älskar den svaga övergången från det ljusa skaftet ner till en något mörkare tå.Inga kommentarer: