tisdag, april 22, 2008


Feels good to know I'm not alone.
Känns skönt att veta att jag inte är ensam.Another little collection
En annan liten samling


onsdag, april 16, 2008


I picked up the sleeves for Durrow again. Don't know if it's because of MagKnits tragic decease or the nagging voice back in my head telling me Son probably outgrown Durrow next fall but it doesn't really matter what. Went down to my local library and borrowed Alice Starmore's excellent book "Fishermen's sweaters" (don't know for what time). Me want! Me want so very bad! But it seems impossible to find it translated into swedish so I'll have to ponder whether to buy a english copy or keep on borrow the book.

I frogged the sleeves down to the ribbing and started with a cable pattern from the "Inishaan" sweater. It looks great!

Jag har plockat upp ärmarna till Durrow igen. Vet inte om det är på grund av MagKnits tragiska bortgång eller om det är den tjatande rösten i bakhuvudet som hävdar att Sonen kommer att ha växt ur Durrow till hösten men det kan kvitta vilket.

Gick ner till mitt lokala bibliotek och lånade Alice Starmores bok "Fiskartröjor" (vet inte för vilken gång i ordningen). Vill ha! Vill ha den så mycket! Men det verkar omöjligt att hitta en svensk översättning så jag får väl grunna på om jag ska köpa en engelsk upplaga eller fortsätta låna.

Jag repade upp ärmarna till resåren och började sticka efter ett flätmönster från tröjan "Inishaan". Det blir jättefint! Får se om jag kan trixa ihop det på slutet men jag hyser gott hopp än så länge.

One of the days when not only the weather felt gray and dull I casted on for a Swallowtail shawl. My chose of yarn is only because I need to keep up to the "12 projects 2008"-group only using yarn from stash per december 31st 2007. Other wise I would have chosen a more soft, luscious yarn but it's the same yarn I used for the Highland Triangle shawl so I'm pretty confident of the outcome, not the softest fibers but warm and comfy enough.

En av de dagar när inte bara vädret kändes grått och trist började jag på en Swallowtail sjal. Mitt garnval beror på att jag behöver fylla min kvot i "12 projekter 2008"-gruppen att få ner lagersaldot per den 31 december 2007. Det är samma garn jag använde till Highland Triangel-sjalen så jag vet att slutprodukten blir bra, inte den mjukaste fibern men varm och tillräckligt bekväm.


I know, it could have been more brightly-coloured but it's all about "de-stashing".
Jag vet, den kunde vara mer färgrann men nu handlar det om lagerminskning.The annual sale of Majblommor (May flowers) has started. Now it's spring for real!
Årets majblommeförsäljning har börjat. Nu är det vår på riktigt!onsdag, april 09, 2008

Since last posting:
Sedan förra inlägget:
Some days things just go wrong.
Vissa dagar går allting fel.Feeling so out of sorts and...
Och man känner man sig både vissen och......old. Especially when realizing Daughter signed up for driving lessons.
...gammal. Speciellt när man inser att Dottern ska börja ta körlektioner.
But then again growing old brings good things too. Birthday...
Men å andra sidan medför åldrande trevliga saker också. Födelsedags-......flowers...
...blommor......new inspiration when cooking is boring...
...ny inspiration när matlagningen känns tråkig..... and even more inspiration when every yarn moment feels like it's more about frogging than knitting.
...och ännu mer inspiration när garnstunderna bara verkar handla om att repa upp i stället för att sticka.And when you have a spare moment to pet a new member of the yarn family life feels pretty good again.
Och när man sen får en stund över för att klappa en ny medlem i garnfamiljen känns livet ganska bra igen.
One day you have the opportunity to go to the sewing fair to...
En dag har du tillfälle att åka till Symässan för att...

...get some zippers in crazy colours for future bags.
...skaffa lite dragkedjor i galna färger till framtida väskprojekt.You also find some kidsilk haze in a wonderful shade to a reasonable price. That's nice!
Där hittar du också lite kidsilk haze i en underbar färg till hyfsat pris. Det är trevligt!
Days are passing...
Dagarna går...

...and instead of keep on knitting the other "not ment to be"- pair of socks casting on for new ones also brings pleasure.
..och i stället för att fortsätta på sockorna som inte heller ville sig börja på ett nytt par skänker också glädje.


Just as well as a finished object.
Precis som ett färdigt projekt.
I guess I'm feeling fairly good.
Jag mår nog ganska bra.