onsdag, april 16, 2008


I picked up the sleeves for Durrow again. Don't know if it's because of MagKnits tragic decease or the nagging voice back in my head telling me Son probably outgrown Durrow next fall but it doesn't really matter what. Went down to my local library and borrowed Alice Starmore's excellent book "Fishermen's sweaters" (don't know for what time). Me want! Me want so very bad! But it seems impossible to find it translated into swedish so I'll have to ponder whether to buy a english copy or keep on borrow the book.

I frogged the sleeves down to the ribbing and started with a cable pattern from the "Inishaan" sweater. It looks great!

Jag har plockat upp ärmarna till Durrow igen. Vet inte om det är på grund av MagKnits tragiska bortgång eller om det är den tjatande rösten i bakhuvudet som hävdar att Sonen kommer att ha växt ur Durrow till hösten men det kan kvitta vilket.

Gick ner till mitt lokala bibliotek och lånade Alice Starmores bok "Fiskartröjor" (vet inte för vilken gång i ordningen). Vill ha! Vill ha den så mycket! Men det verkar omöjligt att hitta en svensk översättning så jag får väl grunna på om jag ska köpa en engelsk upplaga eller fortsätta låna.

Jag repade upp ärmarna till resåren och började sticka efter ett flätmönster från tröjan "Inishaan". Det blir jättefint! Får se om jag kan trixa ihop det på slutet men jag hyser gott hopp än så länge.

One of the days when not only the weather felt gray and dull I casted on for a Swallowtail shawl. My chose of yarn is only because I need to keep up to the "12 projects 2008"-group only using yarn from stash per december 31st 2007. Other wise I would have chosen a more soft, luscious yarn but it's the same yarn I used for the Highland Triangle shawl so I'm pretty confident of the outcome, not the softest fibers but warm and comfy enough.

En av de dagar när inte bara vädret kändes grått och trist började jag på en Swallowtail sjal. Mitt garnval beror på att jag behöver fylla min kvot i "12 projekter 2008"-gruppen att få ner lagersaldot per den 31 december 2007. Det är samma garn jag använde till Highland Triangel-sjalen så jag vet att slutprodukten blir bra, inte den mjukaste fibern men varm och tillräckligt bekväm.


I know, it could have been more brightly-coloured but it's all about "de-stashing".
Jag vet, den kunde vara mer färgrann men nu handlar det om lagerminskning.The annual sale of Majblommor (May flowers) has started. Now it's spring for real!
Årets majblommeförsäljning har börjat. Nu är det vår på riktigt!Inga kommentarer: