fredag, december 08, 2006

Jag trodde att mina sticknings-abstinenser skulle lätta om jag läste lite om andras projekt men jag blir bara mer och mer sugen. Fullbombad med starka smärtstillande tabletter smyger sig tanken över mig att jag kanske, kanske skulle kunna prova. Men som tur är återfår jag snart min klarsyn, trots "medicin-dimman" och inser att eländet i så fall bara förlängs.

Thought my knitting abstinence should ease if I read about other peoples projects but instead it gets worse. High on strong pain killers I'm thinking that maybe, maybe
I could make a try. But luckily I soon gets back to my senses and realise that missory only extends if I do.

Det här är normalt, julros i knopp.
This is normal, stinking hellebore.

Behövde lite frisk luft så jag tog en kik i trädgården. Allting är upp och ner. Idag, 8 december, kunde man anta att vi skulle ha minusgrader ute men icke. Det är ungefär 10 grader varmt. Vet inte om klimatet blir varmare och varmare på grund av föroreningar eller om det är
normala variationer över en längre tidsperiod som hundra år eller så. I vilket fall känns det olustigt och oroande.

Needed some air so I took a peek in the garden. Everything is u
pside down. Today, december 8, one could suppose it would be minus degrees outside but nope. It's about 10 degrees Celsius = 50 degrees Fahrenheit. I don't know what to think. If it's climate getting warmer and warmer and the polar ices is melting cause of pollution or if it's just normal changes over longer perspectives like a hundred years or so? Either way it feels "uncomfortable" and worrying.

Det här är inte normalt, påskliljor och penséer.
This is not normal, daffodills and pansys.

Får skifta till lite lättare tongångar. Har ni kollat in nya Knitty? Visst finns där några godsaker. Alltid något att se fram till.

Have to change to a lighter tone. Have you checked out new Knitty? There are some goodies isn't there? Always something to look forward to.

1 kommentar:

bibi sa...

Kom in på din blogg via Knit-Mari. Alltid intresant att hitta nya. Jag kan inte sticka, men beundrar dem som kan.Kan inte sy hellr, använder "häftapparat"! men ändå.