måndag, juni 09, 2008"The dyeing experience"

"Erfarenheter i färg"


Take three skeins of...

Tag tre härvor av...

...this.
...detta.


Remove the labels from...
Ta bort etiketterna från...


...and replace them with rubber bands around their "waists".
Put'em all in luke warm water for 30 minutes.
Meanwhile play with pigment, hot water and vinegar in glass jars.
Mix, test, blend and test some more.

When I was done I was lucky to have theese goodies to dry.


...och ersätt dem med gummiband runt "midjan".
Stoppa ner allt i ljummet vatten i 30 minuter.
Under tiden lek med pigment, hett vatten och ättika i glasburkar.
Blanda, testa, mixa och testa lite mer.

När jag var färdig var jag lycklig nog att ha de här godsakerna på tork.
From right to left:

- lime green and purple Fabel sock yarn, 2 x 50 g each, dyed as balls.

- purple, red and turquoise, dyed as skein. The only one I'm not totally happy about.
But I have to admit it looks better when I got used to it. Possibly a re-dye object.

The other two skeins shows better in next picture.


Från höger till vänster:

- limegrönt och lila Fabel sockgarn, 2 x 50 g var, färgade i nystan.

- lila, rött och turkos, färgat i härva. Den enda jag inte är helt nöjd med.
Men jag måse erkänna att det ser bättre ut när jag vant mig vid resultatet. Ett möjligt överfärgningsobjekt.

De två andra härvorna syns bättre på nästa bild.


From left to right:

- red/orange, dyed in skein. It's vibrant but the red looks a bit stronger on the photo.

- turquoise, dyed in skein, tinted from very light to darker.
Difference was stronger before rinse when lots of colour released.

- the purple/red/turquoise skein again. Here you can see the purple/turquoise part better.


Från vänster till höger:

- röd/orange, färgat i härva. Färgen är levande men inte lika stark som på bilden.

- turkos, färgat i härva, tonat från väldigt ljust till mörkare.
Skillnaden var större innan sköjningarna då garnet släppte mycket färg.

- den röda/lila/turkos-härvan igen. Här syns det lila/turkos partiet bättre.


Conclusion:

This kind of dyeing is fun (like I would have known another way). Have to say it was in one kind harder than I thought but not as hard so it matched the two long years I've been stalling.

If I had a friend to share this adventure with it would have been a whole lot of more fun and I wouldn't have been all on my own with the work either. Some times I had a need for another pair of hands and a result of that can I see on the three-coloured skein, spots where they weren't supposed to be...

So, do you feel up to dyeing? Read as much as you find in the subject to make sure of having all the things you need before start. Then go for it. Have fun!


Slutsats:

Färgande är kul! Det var svårare än jag trodde men ändå inte så svårt att det berättigade en startsträcka på runt två år. Det är ungefär så länge jag har skjutit på det.

Om jag haft en vän att dela äventyret med hade det varit ännu mycket roligare och jag hade sluppit vara ensam om allt arbete också. Emellanåt hade jag behov av ytterligare ett par händer och resultatet av det kan jag se på härvan med tre färger. Där finns fläckar där det inte borde vara några.

Så, känner du för att färga! Läs på så mycket du kan för att vara säker på att du har allt du behöver innan start. Sen är det bara att köra. Ha så kul!


3 kommentarer:

Cina sa...

Jag tycker att alla härvorna blev snygga men så är det ju mina färger också... :)

Britt-Marie sa...

Vilka vackra sommarfärger du fick fram, önskar verkligen att vi bodde närmare för då hade jag kommit som ett skott och lekt med dig.

sommarkram

Gita sa...

Fantastiska färger i garnerna du färgat. Blir sugen att testa igen, men det får vänta. Det är så mycket man vill, men.....