söndag, maj 04, 2008


It has been quiet on this blog for a while but nevertheless there has been some knitting progress. I'll get back to it in just a moment. First of all I'll like you to meet my new mates. It's almost impossible not to be blown away by the goodies in these books. I am so in love with them but I have things to finish before I will allow myself to start something from these patterns. Like I have been able to make my choise yet!


Det har varit tyst på den här bloggen en tid men icke desto min
dre har det hänt en del på stickfronten. Jag återkommer till det om bara en liten stund. Först av allt vill jag presentera er för mina nya kompisar. Det är nästan omöjligt att låta bli att dåna över allt vackert i de här böckerna. Jag är helt förälskad i dem men har saker att avsluta innan jag tillåter mig att påbörja något av dessa mönstren. Som om jag har kunnat välja vilket än!

Apart from different projects spread around the house I have to knit the may socks in StickaMeras sock club. I think they look very cute and hence chosen a "cute" colour for them. I hadn't such a "cute" shade in stash and had to fill it up a bit. My, oh my, it was a hard work to do!

Bortsett från olika projekt spridda runt i huset måste jag sticka majsockorna i StickaMeras sockklubb. Tycker de är väldigt söta och har därför valt en "söt" färg till dem. Så "söt" färg hade jag inte på lager så jag var tvungen att fylla på det en liten aning. Vojne, vojne, vilka prövningar man måste utstå!

I also have to make Daughter a cardigan from another book I got not very long ago. Bought the yarn at the same time as the pink one above. It was rather expensive but luckily for me there were a 30% discount on all yarn containing wool this very day.

Jag måste också sticka en kofta till Dottern från en bok jag fick för inte så länge sen. Köpte garnet på samma gång som det rosa här ovan. Det var ganska dyrt men turligt nog för mig såldes ullgarnerna just den dagen med 30% rabatt.

Back to what's on the needles. I have only been working on one of my WIP's lately. It's only because I'm beginning to feel a bit fed up with it and to cope I try to visualize me sit and watch it while blocking. So the Drops shawl are getting bigger and bigger. In fact it has a giganormous size right about now and still there are more than twenty rounds left. But it will look good though.

Tillbaks till vad som finns på stickorna. Jag har bara stickat på ett av
mina WIP-ar på sistone. Det är bara för att jag börjar känna mig ganska så trött på det och för att stå ut försöker jag visualisera hur jag sitter och tittar på det när det blockas. Drops-sjalen blir med andra ord bara större och störra. Den har faktiskt just nu en gigabautisk storlek och fortfarande är det över tjugo varv kvar. Men den blir fin.

Oh, by the way, the Swallowtail shawl is finished. It was a pretty, quick and small knit. But it is still waiting for a blocking. Evidently I will never change. But I guess it's part of my charm.

Åh, förresten, Swallowtail-sjalen är färdig. Det var en vacker, snabb och liten stickning. Men den väntar fortfarande på blockning. Tydligen kommer jag aldrig att förändras. Men det är väl en del av min charm.


2 kommentarer:

Helena sa...

Visst är böckerna fina!
Ska bli spännande att se din gigantiska sjal!

Knit-Marie sa...

Vilka stora projekt du måste avsluta innan du kan börja på den härliga boken. Ser fram mot bilder på sjalen!